Videoarkiv - Styringsgruppemøter skole 2021

Videoarkiv - styringsgruppemøter skole 2021

28.oktober 2021

Her finner du sakspapirene til møtet.

Møteprotokoll legges ut sammen med sakspapirene når denne er klar. 

 

23.september 2021

Her finner du sakspapirene til møtet - protokollen legges ut på samme side når denne er klar. 

 

 

16.september 2021

Her finner du sakspapirer til møtet - møteprotokollen legges ut når den er klar. 

Opptak av styringsgrupemøte den 16.09.21 - beklager dårlig lyd og bildekvalitet. Vi har ikke en optimal løsning for å ta opp styringsgruppemøter og formannskapsmøter p.t.

 

20.mai 2021

Styringsgruppemøte skole skulle vært avholdt først med møtestart kl.09:00, på bakgrunn av habilitetsspørsmål så ble saken utsatt. Formannskapets møte ble avholdt umiddelbart etter styringsgruppemøte. 

Her finner du sakspapirene til formannskapets møte

Her finner du sakspapirene til styringsgruppemøte skole

 

6.mai 2021

Styringsgruppemøte som skulle vært avholdt i formannskapets møte den 29.04.21 ble utsatt til 06.05.21.

Her finner du møtedokumentene

 

 

15.april 2021

Det ble avholdt formannskap, valgstyremøte og styringsgruppemøte skole i samme møte.

Her finner du sakspapirene til formannskapets møte (herunder styringsgruppemøte for skole)

 

Bakgrunn for at styringsgruppe for skole ble etablert var følgende vedtak i Kommunestyresak 35/21 fattet den 18.03.2021. 

1.Det utarbeides skisse og kostnadsoverslag for en samlet skole beliggende på Krøderen i tillegg til skisse og kostnadsoverslag som er utarbeidet for en skole beliggende på Noresund.

2. Det legges fram løsninger og kostnadsoverslag for SFO både på Krøderen og Noresund.

3. Skisser og kostnadsoverslag for en skole på Noresund som nå foreligger klargjøres i tråd med de signalene som kom fram i Formannskapsmøtet 11. mars.

4. Midlertidige løsninger og kostnader for drift av skolen i byggetiden, herunder løsninger for kroppsøvning og skysskostnader presenteres så langt det er mulig for begge alternativene. Følgekostnader utredes så langt det er mulig for begge lokaliseringsalternativer.

5. Formannskapet er styringsgruppe for denne prosessen.

6.Utredningene legges fram til politisk behandling med sikte på vedtak i Kommunestyret medio juni 2021 og byggestart så raskt det er praktisk mulig. Det arbeidet som er i gang for utvikling av våre to tettsteder intensiveres og særlig i forhold til det av våre tettsteder der skolen blir lagt ned. En helhetlig gjennomgang av kommunens økonomi frem til 2035, fremlegg med ulike nivåer på renter, og befolkningsgrunnlag innregnes. Alle kostnader blir innregnet.

Her finner du sakspapirer til kommunestyrets møte den 18.03.2021

Det første styringsgruppemøte ble avholdt i forkant av formannskapets møte den 25.03.21 og foregikk via teams.