Detaljregulering for Noresund Nord

Planområdet utgjør ca 19 daa og ligger i den nordre delen av Noresund sentrum i Krødsherad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsnære leiligheter i Noresund. Planen legger videre til rette for framtidig næringsvirksomhet i deler av planområdet, samt å finne en god løsning på ny hovedvei gjennom planområdet.

 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 4. september 2019

 

Høringsdokumenter:

 
 
 

 

 

Kontaktinfo

Morten Eken
Plansjef
E-post
Mobil 918 07 919