Høring og offentlig ettersyn

Her vil sider for ulike planer, prosjekter og budsjetter som er ute til høring eller offentlig ettersyn legges ut. På sidene vil du finne aktuelle dokumenter knyttet til arbeidet med planene, prosjektene og budsjettene. For å komme til de ulike sidene, klikk på knappene over. 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00