Digitalisering i krødsherad kommune

Krødsherad kommunes digitaliseringsstrategi danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres Strategien sier hva kommunen skal oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommunen står overfor.

Krødsherad kommunes digitaliseringsstrategi har følgende visjon:

"Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn"

 

Anette Westrum (32) startet 1. mars som digitaliseringssjef i Midt-Buskerud.

Westrum vil blant annet ha ansvaret for følgende oppgaver:

  • Gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter
  • Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  • Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak
  • Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter
  • Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv

Westrum er ansatt i et 2-årig prosjekt. Hun har arbeidssted i Sigdal kommune, men vil også være tilstede i Modum og Krødsherad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Anette Westrum
Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud
E-post
Mobil 940 52 478