Postliste 30.12.2016

 
 
Lnr:        6939/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:X03
Saksnr:   16/404-33                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud og vestfold tv-aksjon v/Line Vettestad
              Dok.beskr:    TV-AKSJONEN 2016 BUSKERUD, ENDELIG RESULTAT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6941/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1256-5                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Stein Gunleiksrud
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING 2016 GNR 178 BNR 107
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6942/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:GNR 190/4/16
Saksnr:   16/996-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR 190 BNR 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6943/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:F00 &73
Saksnr:   16/1324-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/NAV/GØ                        Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    BOSETTING AV FLYKTNING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6944/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:F00 &73
Saksnr:   16/1325-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/NAV/GØ                        Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    BOSETTING AV FLYKTNING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6945/16                    Regdato:30.12.2016     Arkivkode:F00 &73
Saksnr:   16/1326-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/NAV/GØ                        Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    BOSETTING AV FLYKTNING
--------------------------------------------------------------------------