Postliste 30.11.2016

 
Lnr:        6414/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:F00 &73
Saksnr:   16/313-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    4. TERMINUTBETALING AV INTREGREINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6415/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:A27
Saksnr:   16/1246-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    TILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6416/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 196 bnr. 54
Saksnr:   14/643-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    INNMÅLINGS-KOORDINATER GNR 196 BNR 54
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6418/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 206/60
Saksnr:   16/555-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Eventyrhytter AS
              Dok.beskr:    NABOVARSEL GNR 206 BNR 60
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6419/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 211/47
Saksnr:   16/456-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Selmer Eiendom AS
              Dok.beskr:    NABOVARSEL GNR 211 BNR 47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6420/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 211/54
Saksnr:   12/609-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Jørn Konrad Bye
              Dok.beskr:    AVTALE OVERSKUDDSMASSE GNR. 211 BNR. 54
--------------------------------------------------------------------------   
 
 
Lnr:        6433/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/160-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6434/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 206
Saksnr:   05/735-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Anleggsplan AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 206 BNR 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6436/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:613 &53
Saksnr:   16/266-5                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/TRM                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KLAGE - BEHANDLING LEILIGHET KRØDEREN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6438/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 178,bnr3
Saksnr:   15/488-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYSTE DOKUMENTER GNR. 178 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6439/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:613 &53
Saksnr:   16/266-6                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/TRM                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD - UTBEDRING LEILIGHET KRØDEREN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6442/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR gnr..199, bnr.1
Saksnr:   14/951-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 199 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6443/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:613 &53
Saksnr:   16/266-7                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/TRM                     Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    SVAR - BEHANDLING LEILIGHET KRØDEREN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6445/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 181/40
Saksnr:   16/1186-6                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leif H Bakken
              Dok.beskr:    ETTERSPURTE DOKUMENTER GNR 181 BNR 40
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6447/16                    Regdato:30.11.2016     Arkivkode:GNR 208/283
Saksnr:   16/1248-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           ARR Arkitektkontor
              Dok.beskr:    REDGJØRELSE GNR 208 BNR 283
--------------------------------------------------------------------------