Postliste 29.12.2016

 
 
Lnr:        6595/16                    Regdato:29.12.2016     Arkivkode:GNR 208/261
Saksnr:   15/191-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Tine Bygg AS
              Dok.beskr:    MANGLENDE FERDIGATTEST GNR.208 BNR.261
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6935/16                    Regdato:29.12.2016     Arkivkode:GNR 208/261
Saksnr:   15/191-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Tinde Hytter
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.208 BNR.261 (TOMT A18)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6936/16                    Regdato:29.12.2016     Arkivkode:GNR 179/2
Saksnr:   16/910-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST DOKUMENT GNR. 179 BNR. 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6937/16                    Regdato:29.12.2016     Arkivkode:GNR 205/1
Saksnr:   16/1321-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Norconsult AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ETABLERING AV VEI VANN OG AVLØP GNR 205 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6938/16                    Regdato:29.12.2016     Arkivkode:GNR 181/33
Saksnr:   16/1322-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Elin Håkonsrud Juterud
              Dok.beskr:    ØNSKE OM INNGJERDING AV EIENDOM G NR 181 BNR 33
--------------------------------------------------------------------------