Postliste 29.11.2016

 
Lnr:        3507/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:GNR 210/74
Saksnr:   16/520-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           CK Nor Bygg AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - OPPFØRING FRITIDSBOLIG GNR 210 BNR 74
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6381/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:M42
Saksnr:   16/886-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    LUKKING AV AVVIK ETTER FORURENSNINGSTILSYN VED SLETTEMOEN LAGUNEANLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6395/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   13/968-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Annette Svegården
              Dok.beskr:    JUSTERT PLANKART 29.11
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6396/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   13/968-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Berørte naboer, regionale og nasjonale myndigheter ihht list
              Dok.beskr:    DETALJREGULERING FJELLHVIL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6397/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Sem og Stenersen Prokom v/Helge Ruud
              Dok.beskr:    SPØRSMÅL OM BEGRUNNELSE FOR VALG AV LEVERANDØR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6400/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           KJERNAAS BYGG
              Dok.beskr:    MANGLER I SØKNAD GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6401/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:U62 &18
Saksnr:   16/482-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Spar Noresund
              Dok.beskr:    SALGSBEVILLING - AVVIK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6404/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:U63 &18
Saksnr:   16/295-20                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Helsedirektoratet v/ Vibeke H Marthinsen
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM NYE GEBYRSATSER I ALKOHOLFORSKRIFTEN § 6-2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6405/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:B24
Saksnr:   16/1244-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Sunnaas Sykehus HF
              Dok.beskr:    SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6407/16                    Regdato:29.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   12/642-31                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           naboer, regionale og nasjonale myndigheter ihht liste
              Dok.beskr:    OFFENTLIG ETTERSYN OMRÅDEREGULERING SLETTEMOEN
--------------------------------------------------------------------------