Postliste 28.12.2016

 
Lnr:        6932/16                    Regdato:28.12.2016     Arkivkode:411
Saksnr:   16/1275-2                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD - SEKTORLEDER OPPVEKST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6741/16                    Regdato:28.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-17                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Geir Stray Andreassen
              Dok.beskr:    ANGÅENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6931/16                    Regdato:28.12.2016     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   13/421-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Krisitn Lindberg
              Dok.beskr:    SLUTTRAPPORT OG REGNSKAP FOR SMIL-TILTAK PÅ SØNDRE GREEN BEITE KRISTIN LINDBERG GNR 186 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6933/16                    Regdato:28.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ANLEGG I FORBINDELSE MED AVLØPSANLEGG GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6934/16                    Regdato:28.12.2016     Arkivkode:C50
Saksnr:   14/793-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Buskerud fylkeskommune
              Dok.beskr:    HØRINGSINNSPILL TIL KULTURMINNEKOMPASSET FRA KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------