Postliste 28.11.2016

 
 
Lnr:        5799/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    SPØRSMÅL OG SVAR TIL ANBUDSPROSESSEN FOR NY HJEMMESIDE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6317/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR 188/3
Saksnr:   12/393-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud v/Skollerud, Pål-Morten
              Dok.beskr:    SMIL-TILSKUDD KRØDSHERAD - HENNUM VIL IKKE GJØRE KRAV PÅ TILSKUDD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6366/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR 180/58
Saksnr:   16/811-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           John Arild Hansen
              Dok.beskr:    SVAR PÅ NABOVARSEL GNR 180 BNR 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6374/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Edison Wolfram AS
              Dok.beskr:    SVAR - TILBUDSBREV- HJEMMESIDE- EDISON WOLFRAM AS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6376/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR 180/58
Saksnr:   16/811-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Vidar Paulsen
              Dok.beskr:    REVIDERT DISPENSASJONSSØKNAD GNR 180 BNR 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6378/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-11                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Sem & Stenersen Prokom
              Dok.beskr:    SVAR - TILBUDSBREV- HJEMMESIDE- SEM & STENERSEN PROKOM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6379/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           CustomPublish
              Dok.beskr:    SVAR - TILBUDSBREV- HJEMMESIDE- CUSTOMPUBLISH
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6380/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-13                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Acos AS
              Dok.beskr:    SVAR - TILBUDSBREV- HJEMMESIDE- ACOS AS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6382/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-204               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 213 BNR. 20, 39, 44 OG 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6383/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-205               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 213 BNR. 24
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6384/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-206               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 213 BNR. 35
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6385/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-207               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 11 FNR. 4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6386/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-208               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 11 FNR. 6 OG GNR. 213 BNR. 23
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6387/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR 211/65
Saksnr:   16/400-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Trond Roa arbeid
              Dok.beskr:    INNMÅLINGSDATA GNR 211 BNR 65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6388/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR gnr.. 208, bnr.251
Saksnr:   15/841-21                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Trond Roa arbeid
              Dok.beskr:    INNMÅLINGSDATA GNR 208 BNR 251
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6389/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:033 &17
Saksnr:   16/492-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Vestregionen
              Dok.beskr:    INNKALLING STYRINGSGRUPPEMØTE 8. DESEMBER 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6390/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:GNR 211/65
Saksnr:   16/400-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leve Hytter AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 211 BNR 65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6391/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-209               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 12, 14 OG 17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6392/16                    Regdato:28.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-210               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 22
--------------------------------------------------------------------------