Postliste 27.12.2016

 
 
Lnr:        6925/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/548-22                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Midt-Buskerud barnevernstjeneste
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV DOKUMENTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6926/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1256-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Martin Bjøre
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING KRØDSHERAD KOMMUNE- 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6927/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:S05
Saksnr:   16/1320-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Norges Vassdrags- og energidirektoratet
              Dok.beskr:    PRIS PÅ KONSESJONSKRAFT ÅR 2017 FOR KONSESJONER GITT ETTER 10.04.1959
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6928/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:GNR 208/284
Saksnr:   16/1319-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Nordlys Hytter
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 208 BNR 284
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6929/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:G21
Saksnr:   15/770-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for nødkommunikasjon
              Dok.beskr:    VARSLING OM ENDRING I AVTALEVERKET - NØDNETT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6930/16                    Regdato:27.12.2016     Arkivkode:G21
Saksnr:   15/770-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for nødnett
              Dok.beskr:    VARSLING OM ENDRING I AVTALEVERKET - NØDNETT