Postliste 25.11.2016

 
 
Lnr:        6346/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/1191-6                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Ordførere/ Rådmenn Midt-Buskerud
              Dok.beskr:    SØKERLISTE VIKARIAT REGIONRÅDSKOORDINATOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3958/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 191/30
Saksnr:   14/956-1                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    RETTING I MATRIKKELEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4015/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 178/262
Saksnr:   14/752-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Gunnar Kalager
              Dok.beskr:    NOTAT VEDRØRENDE HJEMMELSOVERFØRING AV GNR.178, BNR. 262 GNR.178 BNR.262
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4042/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 181/1
Saksnr:   14/183-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Kristoffer Svalastog
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 181 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4051/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 178/2
Saksnr:   14/981-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Frode Larsen
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4149/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:V10
Saksnr:   14/118-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Bjørn Kristian Bråten
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD MILJØTILTAK I JORDBRUKET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4150/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR gnr.219,bnr.1
Saksnr:   14/978-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Veikåker Gårdsdrift v/ Hanne Veikåker
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4167/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 186/2
Saksnr:   14/1012-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Ole Gunnar Skinnes
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- OLE GUNNAR SKINNES GNR 186 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4210/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 212/6
Saksnr:   14/454-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Kartverket, Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING GNR. 212, BNR. 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4276/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 178 bnr.25
Saksnr:   14/715-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Kartverket, Tinglysing
              Dok.beskr:    KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4279/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 191/30
Saksnr:   14/956-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    RETTING I MATRIKKELEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4283/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 225/10
Saksnr:   14/572-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Mikal Morten Høyem
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV GNR. 225, BNR. 10.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4284/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 225/10
Saksnr:   14/572-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Ivar Nyhus
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV GNR. 225, BNR. 2.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4289/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 210/43
Saksnr:   14/649-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           MTGE AS
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4290/14                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 210/43
Saksnr:   14/649-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           JJ Consult AS
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6337/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:T84
Saksnr:   16/1230-5                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Gjensidige forsikring ASA v/Woldmo, Johan
              Dok.beskr:    TILBAKESLAG SUNDVOLLHOVET, REF 80004359,6 CRM:0150100710
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6338/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:233 A20
Saksnr:   13/863-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGT HØST 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6339/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:233 A10
Saksnr:   13/862-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet i Krødsherad
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGTE ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6341/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-200               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Ida ringnes
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ TOMTEGRENSER SAK NR 16/06607-1 GNR. 213 BNR. 44 OG 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6342/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-201               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Benedikte Tillung
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ TOMTEGRENSER SAK NR 16/06607-1 GNR. 213 BNR. 44 OG 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6345/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:033 &15
Saksnr:   16/293-32                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    BEKREFTELSE FRA KRØDSHERAD KOMMUNE ETTER VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.17 - 31.12.2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6347/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:033
Saksnr:   15/13-29                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Medlemmer og varamedlemmer
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD PROTOKOLL FRA MØTE 22.11.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6348/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/1083-8                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    MELDINGSAVKLARINGSMØTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6350/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:M75
Saksnr:   08/894-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Vestviken 110 IKS
              Dok.beskr:    ANMODNING OM VEDTAK OM ENDRING I SELSKAPSAVTALEN I VESTVIKEN 110 IKS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6351/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/230-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    TIMEAVTALE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6353/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/494-11                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING 2016-2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6358/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-38                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norsonsult v/Bjørn Eirik
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PROSJEKTNOTAT PN-5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6359/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-39                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult v/Bjørn Eirik
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PN 4 FOR KOMMENTAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6360/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-40                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult v/Hunskaar Aase Marie
              Dok.beskr:    NYTT RENSEANLEGG - REVIDERT UTKAST TIL PLANPROGRAM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6361/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:GNR 184/14
Saksnr:   16/1237-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Torbjørn Nyhus
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST PÅ BOLIG GNR 184 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6362/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:442
Saksnr:   16/1238-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Noresund barnehage
              Dok.beskr:    VERNERUNDE NORESUND BARNEHAGE 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6363/16                    Regdato:25.11.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-41                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult v/Paus Ranveig Haukeland
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PROSJEKTNOTAT PN-5
--------------------------------------------------------------------------