Postliste 24.11.2016

 
 
Lnr:        6296/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 211/65
Saksnr:   16/400-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Chris Cabral
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 211 BNR 65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6297/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:B24
Saksnr:   16/1229-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Logoped Gro Strande
              Dok.beskr:    SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6298/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:T84
Saksnr:   16/1230-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           IF
              Dok.beskr:    VANNSKADE- SUNDVOLLHOVET TURID HJERTAAS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6300/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:B24
Saksnr:   16/1229-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           HELFO Region Sør
              Dok.beskr:    SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6301/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 184/25
Saksnr:   16/786-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING - NY MATRIKKELENHET GNR. 184 BNR. 35
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6302/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-194               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 213 BNR. 38 OG 41
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6303/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-195               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 213 BNR. 26
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6304/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-196               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 213 BNR. 37
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6305/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-197               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 176 BNR. 17 OG 74
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6306/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-198               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELPROSJEKT - KLAGE PÅ TOMTEGRENSER SAK NR 16/06607-1 GNR. 213 BNR. 44
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6307/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:270
Saksnr:   16/731-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Erna Larsen
              Dok.beskr:    16/01523-3 - BREV FORSIKRINGSSELSKAPET - TILBUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6309/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:T84
Saksnr:   16/1230-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Gjensidige forsikring ASA v/Johan Woldmo
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD: SKADE PÅ KOMMUNENS ABONNENTER SOM FØLGE AV TILBAKESTRØMNING I KJELLER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6310/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:T84
Saksnr:   16/1230-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           IF forsikring
              Dok.beskr:    SKADENUMMER HR21684
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6311/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Raymond Wiig
              Dok.beskr:    AVTALE OM AVSTAND TIL NABOTOMT GNR 199 BNR 71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6312/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-199               Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    ANG KLAGE PÅ TOMTEGRENSER SAK NR 16/06607-1 GNR. 213 BNR. 62 OG 44
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6313/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 188/178
Saksnr:   16/1231-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Solveig Sæta
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGSTILLE KJELLERROM GNR 188 BNR 178
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6314/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    ETTERSENDTE DOKUMENTER GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6318/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 188/3
Saksnr:   12/393-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud v/Pål – Morten Skollerud
              Dok.beskr:    SMIL-TILSKUDD KRØDSHERAD - INNDRAGNING AV TILSKUDD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6322/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:T84
Saksnr:   16/1230-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Gjensidige forsikring ASA
              Dok.beskr:    TILBAKESLAG SUNDVOLLHOVET, REF 80004359,6 CRM:0150100710
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6323/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:453
Saksnr:   16/1233-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    SVAR SØKNAD OM MIDLER DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6324/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 180/58
Saksnr:   16/811-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Nordbohus Modum AS
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING DOKUMENTASJON GNR 180 BNR 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6325/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/481-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING DATERT 15/11-2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6326/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:GNR 211/65
Saksnr:   16/400-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Levehytter AS
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING INNMÅLINGSDATA GNR 211 BNR 65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6336/16                    Regdato:24.11.2016     Arkivkode:233 A52
Saksnr:   13/902-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Buskerud fylkeskommune
              Dok.beskr:    REFUSJON FOR ARBEID I PRØVENEMNDA - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------