Postliste 23.12.2016

 
 
Lnr:        6377/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:M42
Saksnr:   16/1236-1                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM LEVERING AV MASSER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6910/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:U62 &18
Saksnr:   16/482-14                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           NG Spar Buskerud AS
              Dok.beskr:    SPAR NORESUND - SALGSBEVILLING 2016 - 2020 AVVIK SALGSKONTROLL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6911/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR 210/39
Saksnr:   16/788-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Jon Bjørgum
              Dok.beskr:    VEDR. NABOVARSEL PÅ GNR 210 BNR 39
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6912/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 207 bnr 8
Saksnr:   16/1271-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Levehytter
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG SVAR OG ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON GNR 207 BNR 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6913/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.178,bnr.36
Saksnr:   15/608-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Marte Råen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6914/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:M42 &41
Saksnr:   16/1179-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Kristian Sandbakk
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD KOMMUNE MOBIL-AVVANNING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6915/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 178 bnr 43
Saksnr:   16/1286-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR 178 BNR 43
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6917/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:Q10
Saksnr:   16/1288-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Bråten Bjørn Kristian
              Dok.beskr:    TRYTERUD BRU FORSLAG/TILBUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6918/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:Q10
Saksnr:   16/1288-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Bråten Bjørn Kristian
              Dok.beskr:    SVAR - TRYTERUD BRU FORSLAG/TILBUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6919/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR 210/62
Saksnr:   10/103-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Frydenlund og Høyer AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV ANSVARSRETT GNR 210 BNR 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6920/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:Q10
Saksnr:   16/1287-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Rolf Heia
              Dok.beskr:    TILLEGGSBRØYTING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6924/16                    Regdato:23.12.2016     Arkivkode:GNR 210/62
Saksnr:   10/103-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Frydenlund og Høyer AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 210 BNR 62