Postliste 23.11.2016

 
Lnr:        6285/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:F03 &30
Saksnr:   16/341-5                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ MANGLENDE OPPFØLGING AV HELSETJENESTER FRA KOMMUNEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6260/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:453
Saksnr:   16/1164-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6274/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1227-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirma Bentzen AS MNA
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- JAN ERIK LUDVIGSEN GNR 208 BNR 325
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6275/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1021-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM KLASSEBYTTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6276/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/1191-4                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ REGIONRÅDSKOORDINATOR FOR MIDT BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6277/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 178,bnr3
Saksnr:   15/488-17                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    SVAR - IKKE TINGLYSTE DOKUMENTER AREALOVERFØRING GNR. 178 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6279/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:C56 &13
Saksnr:   16/1134-9                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Modum kommune
              Dok.beskr:    POLITISK VEDTAK- HØRING- DELPLAN I FORTID PÅ SKINNER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6280/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/119-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6281/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1216-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FORELØPIG SVAR - BARNEHAGE SØKNAD 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6282/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:270
Saksnr:   16/731-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           KS v/Erna Larsen
              Dok.beskr:    VURDERING AV SAKSFORHOLD - SKADENR. 32027.SGJ
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6283/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:GNR gnr.. 208, bnr.251
Saksnr:   15/841-19                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Levehytter
              Dok.beskr:    MAIL ANGÅENDE SIKRING AV SKJÆRING GNR 208 BNR 251
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6289/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:GNR gnr.. 208, bnr.251
Saksnr:   15/841-20                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Gaute Christensen
              Dok.beskr:    SVAR- ANGÅENDE  BEFARING GNR 208 BNR 251
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6292/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   16/872-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Roar Jørgensen AS
              Dok.beskr:    ETTERSENDT DOKUMENTASJON, NABOVARSEL GNR 188 BNR 48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6294/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-7                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    HJEMMESIDE TILBUD - UTDYPING ETTER FORHANDLINGSMØTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6295/16                    Regdato:23.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-8                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    HJEMMESIDE TILBUD - UTDYPING ETTER FORHANDLINGSMØTE
--------------------------------------------------------------------------