Postliste 22.12.2016

 
 
Lnr:        6870/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1312-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Boa Eiendommsmegling Oslo Vest AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TAYEBI DAVOUD GNR 208 BNR 264
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6871/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-246               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 43
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6872/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1313-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BRAVO CAPITAL AS GNR 211 BNR 55
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6873/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-247               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 42
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6874/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-248               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 46
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6875/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-249               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 52
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6876/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-250               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6877/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-251               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 48 OG 49
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6878/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-252               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6879/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:233 D23
Saksnr:   16/1314-1                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Husbanken Låneseksjon
              Dok.beskr:    SØKNAD OM RENTEKOMPENSASJON SKOLE OG SVØMMEANLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6880/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-253               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    VARSEL OM RETTING GNR. 213 BNR. 68 OG 69
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6885/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:233 D23
Saksnr:   16/1314-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    SØKNAD OM RENTEKOMPENSASJON FOR SKOLE OG SVØMMEANLEGG 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6887/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:233 D23
Saksnr:   16/1314-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    SØKNAD OM UTBETALING - SKOLE OG SVØMMEANLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6888/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:X20
Saksnr:   16/1308-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Sole Hotell
              Dok.beskr:    SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6890/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1316-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Kjerstin Elisabeth Haukedalen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KJERSTIN ELISABETH HAUKEDALEN GNR 200 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6891/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:M42
Saksnr:   16/1311-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Arnljot Mølmen
              Dok.beskr:    ROS-ANALYSE YTRE MILJØ OG SØKNAD SLAMLAGUNE SLETTEMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6898/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:205
Saksnr:   16/1318-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Barne-,Likestillings- og Inkluderingsdeparteme
              Dok.beskr:    SATSER FOR KOMMUNALE EGENBETALING I BARNEVERNTILTAK 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6900/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/122-16                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune v/Utviklingsavdelingen
              Dok.beskr:    SVAR - TILDELING AV MIDLER TIL STYRKING AV UTVIKLINGSKAPASITET I KOMMUNEN - ANMODING OM UTBETALING AV TILSKUDD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6902/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:414
Saksnr:   16/1143-6                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILKALLINGSVIKARER TIL BARNEHAGENE I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6903/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:D11
Saksnr:   16/607-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Kulturdepartement
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM OPPDATERING AV IDRETTSANLEGGSREGISTERET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6905/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/122-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           BFK Postmottak Sentraladministrasjonen
              Dok.beskr:    AUTOMATISK SVAR: TILDELING AV MIDLER TIL STYRKING AV UTVIKLINGSKAPASITET - ANMODING AV UTBETALING AV TILSKUDD FOR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6906/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Raymond Wiig
              Dok.beskr:    KORRESPONDANSE ANGÅENDE BELIGGENHET OG NABOVARSLING GNR 199 BNR 71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6907/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-14                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           MWC
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON ETTER ENDRET PLASSERING GNR 199 BNR 71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6908/16                    Regdato:22.12.2016     Arkivkode:GNR 208/284
Saksnr:   16/1319-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR 208 BNR 284
--------------------------------------------------------------------------