Postliste 22.11.2016

 
 
Lnr:        1546/14                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:140 &18
Saksnr:   14/295-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Brit- Agnes Sværi
              Dok.beskr:    OPPARBEIDING VINTEROPPLAGSPLASS FOR MS KRYLLINGEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6105/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1205-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6167/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   08/400-41                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           HR Prosjekt AS
              Dok.beskr:    ENDRING AV ANSVARSRETT GNR 211 BNR 1 2 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6170/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   08/400-42                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           HR Prosjekt AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 211 BNR 1 2 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6212/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1217-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Per Rønneberg Hauge og Ragnhild Skar
              Dok.beskr:    DISPENSASJON FRA KRAV OM SALG AV MELKEPRODUKTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6215/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1217-5                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Hilde Riis
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON RMP 2016 HILDE RIIS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6225/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR grn.196 bnr.26
Saksnr:   14/833-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leif Eidal
              Dok.beskr:    GJENNOMFØRINGSPLAN GNR 196 BNR 26
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6227/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           JARLE JOHANNESSEN AS
              Dok.beskr:    VEDLEGG - ERKLÆRING ANSVARSRETT GNR 208 BNR 260
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6228/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR 208/243
Saksnr:   14/1066-6                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Bjørnar Tovsrud Rørlegger
              Dok.beskr:    OPPHØR AV ANSVARSRETT GNR 208 BNR 243
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6229/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR 208/280
Saksnr:   15/252-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Familiehytta
              Dok.beskr:    PLAN VS. REELL PLASSERING GNR 208 BNR 280
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6258/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR 182/14
Saksnr:   13/621-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Jon Hauge
              Dok.beskr:    SØKNAD - FAST PLASSERING AV LYSTHUS GNR 182 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6259/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:GNR 196/25
Saksnr:   10/942-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Laftebygg
              Dok.beskr:    GJENNOMFØRINGSPLAN GNR 196 BNR 25
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6263/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:026 &20
Saksnr:   15/289-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Øvre Eiker Kommune
              Dok.beskr:    SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN - AVTALE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6264/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/1224-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud jordskifterett
              Dok.beskr:    MELDING OM SAK - 16-169364REN FLATIN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6265/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/1224-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud jordskifterett
              Dok.beskr:    SVAR -  MELDING OM SAK - 16-169364REN FLATIN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6266/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:033
Saksnr:   16/1225-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Trygg Trafikk
              Dok.beskr:    TRYGG TRAFIKK- FORSLAG TIL MEDLEMMER I STYRET FOR PERIODEN 2017-2019
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6267/16                    Regdato:22.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1226-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Per Gulbrand Ringnes
              Dok.beskr:    SØKNAD OM KONSESJON- PER GULBRAND RINGNES GNR 212 BNR 70
--------------------------------------------------------------------------