Postliste 21.12.2016

 
 
Lnr:        1330/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 213/7
Saksnr:   12/728-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           SH Arkitekter
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - IGANGSETTINGSTILLATELSLE, NY TURISTHYTTTE - HØGEVARDE GNR. 213 BNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6667/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-11                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tone Birthe McLeod
              Dok.beskr:    REDEGJØRELSE ANGÅENDE DISPENSASJONSSØKNAD GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6834/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 184/12
Saksnr:   16/990-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           PEWI AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 184 BNR 12
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6836/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 210/62
Saksnr:   10/103-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Frydenlund og Høyer AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETT GNR 210 BNR 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6837/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 208/156
Saksnr:   16/810-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Hønefoss vvs AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST 208/156
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6838/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-51                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult v/Eirik Bjørn
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - REVIDERT NOTAT PN 4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6839/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-52                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    HVILKET ALTERNATIV FRA PN 4 VED NORESUND SKAL INN I FORPROSJEKTET TIL PN 6?
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6840/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Raymond Wiig
              Dok.beskr:    AVSTAND TIL NABOEIENDOM GNR 199 BNR 71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6841/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 200/12
Saksnr:   16/815-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 200 BNR 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6842/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 200/12
Saksnr:   16/815-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Bjørn Rishovd Rund
              Dok.beskr:    VEDR. OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 200 BNR 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6844/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:D11
Saksnr:   16/607-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           krødsherad kommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPILLEMIDLER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6845/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:M42
Saksnr:   16/509-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Trygve Strand
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 212 BNR 18/47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6848/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-6                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON I FORBINDELSE MED SYKDOM OG FØDSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6849/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   13/421-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Krisitn Lindberg
              Dok.beskr:    MELDING OM VEDTAK KRISTIN LINDBERG GNR 186 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------    
 
Lnr:        6850/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   13/421-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    UTBETALINGSKORT 2013 GNR 186 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6851/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   13/421-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    UTBETALINGSKORT 2015 GNR 186 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6867/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1309-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           martin Bråthen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - MARTIN BRÅTHEN GNR 185 BNR 3 GNR 185 BNR 28
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6868/16                    Regdato:21.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1310-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Hilde Hoff Skinnes
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HILDE HOFF SKINNES GNR 180 BNR 6 GNR 181 BNR 3 GNR 182 BNR 38
--------------------------------------------------------------------------