Postliste 21.11.2016

 
 
Lnr:        6174/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/904-8                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Svelvik kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6175/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:GNR 208/263
Saksnr:   15/337-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Norsk Byggmontering AS
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE. GNR 208 BNR 263
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6176/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:L21
Saksnr:   16/389-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    FAKTURERING AV 2016-PROSJEKT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6177/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/905-7                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Drammen kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6181/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:L21
Saksnr:   16/389-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    PARTSAVTALE BUSKERUD MIDT 2017 - LACHBU71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6184/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/907-7                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Drammen kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6186/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:GNR 208/2 fnr.1,2,3,4
Saksnr:   16/517-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Wærsted, Hans Ole
              Dok.beskr:    SVAR FRA KRØDSHERAD KOMMUNE GNR 208 BNR 9
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6187/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:GNR 180/58
Saksnr:   16/811-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Statens vegvesen Region Sør
              Dok.beskr:    TILLATELSE TIL ENDRET AVKJØRSEL GNR 180 BNR 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6195/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/924-9                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Eidsberg kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6196/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/323-10                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Modum kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR GRUNNOPPLÆRING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6199/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DISPENSASJON M. VEDLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6200/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:N62
Saksnr:   16/1196-6                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Telenor Norge AS v/Trond Skilbred
              Dok.beskr:    INFORMASJON OG MØTEREFERAT (INTERNAL)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6201/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1217-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Hilde Riis
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DISPENSASJON – RIIS 220/4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6202/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1216-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE SØKNAD 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6204/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:Q10
Saksnr:   16/1219-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Statens vegvesen Region Sør
              Dok.beskr:    INNSPILL FRA KOMMUNER I BUSKERUD TIL HANDLINGSPROGRAMMET FOR RIKSVEGER 2018-2021(23)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6205/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DISPENSASJON IFBM. AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6207/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:033 &15
Saksnr:   16/293-31                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    FORLIKSRÅDET - KOMMUNENS BEKREFTELSE AV MEDLEMMENE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6208/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:033 &17
Saksnr:   16/492-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Nina Solberg
              Dok.beskr:    INNKALLING RÅDMANNSMØTE 24.11.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6209/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:M42
Saksnr:   16/886-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    ENDELIG RAPPORT ETTER FORURENSNINGSTILSYN VED SLETTEMOEN LAGUNEANLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6210/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DISPENSASJON IFBM. AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6211/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:GNR 180/58
Saksnr:   16/811-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Nordbohus Modum
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG. GNR 180 BNR 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6214/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1217-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Per Rønneberg Hauge
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON RMP 2016 HILDE RIIS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6216/16                    Regdato:21.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 206 bnr 43
Saksnr:   16/1220-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Miljødirektoratet
              Dok.beskr:    AVSTANDSERKLÆRING GNR 206 BNR 43
--------------------------------------------------------------------------