Postliste 20.12.2016

 
 
 
Lnr:        6780/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 194/7
Saksnr:   16/1000-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Tove K. Solheim Andersen
              Dok.beskr:    VEDR. OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 194 BNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6786/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:FNR xxx
Saksnr:   15/680-12                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    PLASSER I SFO
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6787/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:FNR xxx
Saksnr:   15/680-13                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM KONSEKVENSER AV MANGLENDE INNBETALING AV FORELDREBETALING SFO
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6788/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:140 &30
Saksnr:   15/387-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Kommunal-og moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    FORSØKET MED SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER VIDEREFØRES I 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6789/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:233 V50
Saksnr:   16/1300-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Landbruksdirektoratet
              Dok.beskr:    VEDTAK OM TILSKUDD TIL KOMMUNAL VETERINÆRVAKT FOR 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6790/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:N69
Saksnr:   16/1301-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Kommunal-og moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    DIGITALISERINGSBREVET TIL KOMMUNENE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6791/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 190/4/16
Saksnr:   16/996-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 190 BNR. 4 (FNR. 16)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6793/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 190/4/16
Saksnr:   16/996-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING OM TINGLYSING GNR. 190 BNR. 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6794/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-5                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ARBEIDSGIVERSVGIFT - VEDLEGG TIL SØKNADEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6795/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 188/9
Saksnr:   16/276-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 188 BNR. 184
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6796/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 209/1/72
Saksnr:   16/610-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           AKC Arkitekter
              Dok.beskr:    TEGNINGER BRANNSIKRING OG BEGRUNNELSE DISPENSASJONSSØKNAD GNR 209 BNR 1 FNR 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6799/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 208/283
Saksnr:   16/1248-5                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           ARR Arkitekter
              Dok.beskr:    GJENNOMSNITTLIG TERRENGHØYDE GNR 208 BRN 283
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6800/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tyrihus AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETT GNR 210 BNR 59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6801/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-17                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tyrihus AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV ANSVARSRETT GNR 210 BNR 59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6802/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   13/873-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Kristin Lindberg og Leif K. Røed
              Dok.beskr:    SLUTTRAPPORT OG REGNSKAP FOR SMIL-TILTAK PÅ GRENSBRÅTAN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6806/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:D11
Saksnr:   16/607-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6807/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-18                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tyri Hus AS
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 210 BNR 59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6809/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-58                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Stenberg og Schultz AS
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 187 BNR 56M BJERNESFELTET, 3536 NORESUND
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6817/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:M42 &41
Saksnr:   16/1179-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Noresund Septikservice
              Dok.beskr:    ANSKAFFELSE AV SLAMTØMMETJENESTER 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6818/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   16/394-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 209 BNR. 131
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6819/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   16/394-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Erik Kristoffer Arthur
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 209 BNR. 131
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6821/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:V18
Saksnr:   15/510-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    UTBETALINGSKORT SØNDRE ØDEGÅRD JORD OG SKOG GNR 197 BNR 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6822/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 209, bnr. 26, snr. 16
Saksnr:   16/5-6                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen AS
              Dok.beskr:    TILBAKTREKKING AV NABOMERKNAD GNR 209 BNR 26 SNR 16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6823/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 182/38
Saksnr:   16/1306-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Berit Skinnes Fossen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - BOLIGTOMT GNR. 182 BNR. 38
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6824/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:GNR 182/38
Saksnr:   16/1306-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Berit Skinnes Fossen
              Dok.beskr:    FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - BOLIGTOMT GNR. 182 BNR. 38
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6825/16                    Regdato:20.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-14                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Myre Ingeniør og Entreprenørtjenester
              Dok.beskr:    KORRESPONDANSE ANGÅENDE AVLØPSANLEGG GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------