Postliste 19.12.2016

 
 
Lnr:        6694/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   16/1259-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - OPPFØRING AV TILBYGG GNR 208 BNR 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6747/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   13/122-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud kommune revisjon
              Dok.beskr:    REVISORS UTTALELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6748/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 208/283
Saksnr:   16/1248-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           STRAND OG ENGER AS
              Dok.beskr:    TERRENGPROFILER GNR 208 BNR 283
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6749/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:F00 &13
Saksnr:   16/1294-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/NAV/AGB                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Arbeids - og Sosialdepartement
              Dok.beskr:    STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØNAD FOR 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6750/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-56                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Line Kittelsrud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FORLENGET FRIST TIL FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6751/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.223, bnr.81
Saksnr:   15/669-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           EntreprenørJan Vidar Moen AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FRITIDSBOLIG GNR 223 BNR 81
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6753/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1291-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KARAKTERUTSKRIFT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6754/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1105-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6755/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 211/18
Saksnr:   16/836-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Trygve Strand
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 211 BNR 18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6761/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-17                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           ACOS AS
              Dok.beskr:KJØPSAVTALE_HJEMMESIDE_ACOS_KRØDSHERAD_KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6762/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-18                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           ACOS AS
              Dok.beskr:VEDLIKEHOLDSAVTALE_HJEMMESIDE_ACOS_KRØDSHERAD_KOMMUNE_SIGNERT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6763/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:M06 &18
Saksnr:   16/1192-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Strand og Enger Andreas
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTID TILLATELSE TIL ETABLERING AV MIDLERTIDIG TETT TANK NOREHAMMAREN 208/1/150
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6764/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:M06 &18
Saksnr:   16/1192-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Strand og Enger Andreas
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTID TILLATELSE TIL ETABLERING AV MIDLERTIDIG TETT TANK NOREHAMMAREN 208/1/150
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6765/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:M06 &18
Saksnr:   16/1192-4                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Strand og Enger Andreas
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6767/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 179/2
Saksnr:   16/910-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING FESTETOMT GNR. 179 BNR. 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6768/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 179/2
Saksnr:   16/910-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING GNR. 179 BNR. 2 FNR. 28
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6773/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 221/5
Saksnr:   16/1297-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Veslemøy Sæther Olavsbråten
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - TILLEGGSAREAL FRA GNR. 221 BNR. 5 TIL GNR. 221 BNR. 32
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6774/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-57                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Stenberg og Schultz AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSATTEST GNR 187 BNR 56
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6776/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR 194/7
Saksnr:   16/1000-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           MjøsPlan AS
              Dok.beskr:    PROTOKOLL OG DOKUMENTASJON OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 194 BNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6785/16                    Regdato:19.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tyrihus
              Dok.beskr:    ENDRING I BYGGESAK GNR 210 BNR 59
--------------------------------------------------------------------------