Postliste 18.11.2016

 
 
Lnr:        5945/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 200/34
Saksnr:   16/1178-1                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Hanne Dybendal
              Dok.beskr:    BEKREFTELSE PÅ BOSTED OG VEIFORHOLD HANNE DYBENDAL GNR 200 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3255/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   08/400-37                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           DBC AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM VANNMAGASIN OG SNØPRODUKSJONSANLEGG PÅ NOREFJELL GNR 211 BNR 1,2,5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6116/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/1191-3                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ REGIONRÅDSKOORDINATOR FOR MIDT-BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6117/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 211/1,2 og 5
Saksnr:   15/26-3                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Erik Snersrud
              Dok.beskr:    ÅRLIG LEIE AV TOMT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6119/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 208/68
Saksnr:   16/743-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Øystein Klausen
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE. GNR 208 BNR 68
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6131/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1209-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS avd.Tjuvhomen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- PETTER MORSTAD GNR 203 BNR 15 SNR 130
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6136/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:A20
Saksnr:   16/1124-9                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           FAU Krøderen barneskole
              Dok.beskr:    OPPSUMMERING-UTREDNING SKOLEBYGG/SKOLESTRUKTUR 2016 !
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6137/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   08/400-40                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Jorolv Rivedal
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 211 BNR 1 ,2 OG 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6140/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Ole Håvard Olsen
              Dok.beskr:    OVERSIKT VA GNR 178 BNR 295 296 297 298 299 300
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6141/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Ole Håvard Olsen
              Dok.beskr:    PLANTEGNING GNR 178 BNR 295 296 297 298 299 300
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6142/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Ole Håvard Olsen
              Dok.beskr:    INNMÅLINGSDATA GNR 178 BNR 295 296 297 298 299 300
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6147/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 181/40
Saksnr:   16/1186-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leif Bakken
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON GNR 181 BNR 40
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6158/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   16/872-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Roar Jørgensen as
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING OM DOKUMENTASJON GNR 188 BNR 48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6161/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:231 M77
Saksnr:   16/1210-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens Brannvesen IKS
              Dok.beskr:    GEBYR FRA DRBV 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6164/16                    Regdato:18.11.2016     Arkivkode:X20
Saksnr:   16/1141-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           E-CO Energi AS
              Dok.beskr:    SVAR - INVITASJON TIL INFORMASJON OM DAMBRUDDSBØLGEBEREGNINGER FOR E-COS ANLEGG I HALLINGDAL
--------------------------------------------------------------------------