Postliste 17.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        6012/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:GNR 176/32
Saksnr:   16/1183-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Østlandsmur AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR 176 BNR 32
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6032/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:GNR gnr184 bnr 29
Saksnr:   16/931-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Gunnar Olsen
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE ANG NABOVARSEL GNR 184 BNR 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6081/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:A20
Saksnr:   16/1124-6                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Leder SU Krøderen Skole
              Dok.beskr:    SVAR - FORVENTNINGER TIL OPPFØLGING AV POLITISK VEDTAK.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6089/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:F02 &56
Saksnr:   16/1201-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen v/ Marit Engen
              Dok.beskr:    BEKREFTELSE - TILDELING AV MIDLER TIL FAGDAG FOR PSYKOSOSIALE KRISETEAM I BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6097/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:V09
Saksnr:   16/1202-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Nore og Uvdal kommune
              Dok.beskr:    PROSJEKTPLAN MED VEDLEGG FRAMTIDSRETTA LANDBRUK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6098/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:410
Saksnr:   16/1193-2                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ SYKEPLEIER I 100 % STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6100/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/1191-2                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ REGIONRÅDSKOORDINATOR FOR MIDT-BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6103/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1205-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD- VIKAR PEDAGOGISK LEDER NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6109/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   13/77-21                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    REFERAT FRA PPT 8.11.
 --------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6110/16                    Regdato:17.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/481-2                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    LOGOPEDRAPPORT OKTOBER/NOVEMBER 2016
--------------------------------------------------------------------------