Postliste 16.12.2016

 
 
Lnr:        6728/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:150
Saksnr:   16/1221-6                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU Krøderen skole
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE FRA SU KRØDEREN SKOLE - BUDSJETT 2017 – ØKONOMIPLAN 2017 – 2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6729/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:150
Saksnr:   16/1221-7                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU Krøderen barnehage
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE FRA SU KRØDEREN BARNEHAGE - BUDSJETT 2017 – ØKONOMIPLAN 2017 – 2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6730/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:150
Saksnr:   16/1221-8                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU Noresund barnehage
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE FRA SU NORESUND BARNEHAGE - BUDSJETT 2017 – ØKONOMIPLAN 2017 – 2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6731/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:150
Saksnr:   16/1221-9                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU NORESUND SKOLE
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE FRA SU NORESUND SKOLE - BUDSJETT 2017 – ØKONOMIPLAN 2017 – 2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
 
Lnr:        6735/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:C56 &17
Saksnr:   16/1166-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Jan-Anders Dam-Nielsen
              Dok.beskr:    STYREPROTOKOLL NR 9/16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6742/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:106
Saksnr:   16/1138-6                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Statnett v/ Lise Marie Evensen
              Dok.beskr:    EIENDOMSSKATT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6743/16                    Regdato:16.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------