Postliste 16.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        6006/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr.. 208, bnr.251
Saksnr:   15/841-18                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 208 BNR 251
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6009/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR GNR 208 BNR 250
Saksnr:   15/800-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 208 BNR 250
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6027/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:515
Saksnr:   16/688-21                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    LØNNSFORHANDLINGER 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6033/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr184 bnr 29
Saksnr:   16/931-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Gunnar Olsen
              Dok.beskr:    NABOVARSEL GNR 189 BNR 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6034/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:J81 &58
Saksnr:   16/1195-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Mattilsynet Region Øst
              Dok.beskr:    VARSEL OM TILSYN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6035/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Geir Stray Andreassen
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE. GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6036/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/997-2                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTIDIG REDUSERT STILLING/OMSORGSPERMISJON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6037/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:D37
Saksnr:   14/437-34                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Riksantikvaren
              Dok.beskr:    INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LYSSETTING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6039/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1197-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirma Bentzen AS MNA
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- UTE OG GEORG KOHMANN- 1/2 HVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6040/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-188               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - BREV OM KVALITETSHEVING TIL GRUNNEIER GNR. 176 BNR. 7 FNR. 1 OG 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6041/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-189               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 176 BNR. 85 OG GNR. 176 BNR. 2 FNR. 7 OG FNR. 10
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6043/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:M53
Saksnr:   16/1198-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/NVA/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Sissel H. Kopperud
              Dok.beskr:    LUKTPROBLEM FRA TANK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6048/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:N62
Saksnr:   16/1196-1                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Telenor Norge AS
              Dok.beskr:    BTV DELTAGER INFORMASJON FRA TELENOR - KONFEDENSIELT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6049/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:N62
Saksnr:   16/1196-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Apro
              Dok.beskr:    KONTOSTRUKTUR - OVERSENDELSE TIL TELENOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6050/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:N62
Saksnr:   16/1196-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Ronny Røsand
              Dok.beskr:    PORTERING MOBIL - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6062/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    ERKLÆRING OM ANSVARSRETT GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6063/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    OVERSIKT OVER OMRÅDET GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6064/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    TEGNINGER GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6066/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:N62
Saksnr:   16/1196-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Hanne Schrøder-Nielsen
              Dok.beskr:    SVAR - PORTERING AV MOBIL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6074/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tone Birthe McLeod
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6077/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:GNR 181/40
Saksnr:   16/1186-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Bakken Leif
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING. DOK. GNR 181 BNR 40
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6078/16                    Regdato:16.11.2016     Arkivkode:F00 &73
Saksnr:   16/1200-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/NAV/GØ                        Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    BOSETTING AV FLYKTNING
--------------------------------------------------------------------------