Postliste 15.12.2016

 
 
Lnr:        6712/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 195 bnr 6
Saksnr:   16/1281-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           AD Arkitekter AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 195 BNR 6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6713/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR 205/6
Saksnr:   16/1282-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Arve Pedersen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ETABLERING AV PARKERINGSPLASS GNR 205 BNR 6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6714/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR 184/12
Saksnr:   16/990-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           PEWI AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 184 BNR 12
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6715/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:152 &17
Saksnr:   16/1283-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Ramfoss kraftlag
              Dok.beskr:    VEDTAK- RAMFOSS KRAFTLAG- RÅDSMØTE 25.11.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6716/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tyri Hus AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 210 BNR 59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6718/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 208 bnr 88
Saksnr:   16/1285-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirmaet Holmen &co. da
              Dok.beskr:    TILBYGG FRITIDSBOLIG GNR 208 BNR 88
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6719/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR 208/156
Saksnr:   16/810-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Hønefoss VVS AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 208 BNR156
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6720/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-55                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Line Bråthen Kittelsrud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FORLENGET FRIST TIL FERDIGATTEST GNR 187 BNR 56
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6722/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:041 &19
Saksnr:   16/1279-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           NRK v/Morten W. Røkeberg
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ AVSLAG OM INNSYN I DOKUMENTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6723/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:041 &19
Saksnr:   16/1279-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           NRK v/Morten Røkeberg
              Dok.beskr:    SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM INNSYN I DOKUMENTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6724/16                    Regdato:15.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 178 bnr 43
Saksnr:   16/1286-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    SØKNAD OM REHABILITERING AV PIPE GNR 178 BNR 43
--------------------------------------------------------------------------