Postliste 15.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        5525/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           JSC MASSIVE WOOD CONSTRUCTION
              Dok.beskr:    ETTERSPØRRING DOKUMENTER GNR 199 BNR 71
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5836/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:GNR 200/10
Saksnr:   12/708-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Sokna VVS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 200 BNR 10
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5944/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:GNR gnr 209 bnr 3 fnr 12 snr 7
Saksnr:   16/1103-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           AKC arkitekter AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - INNBYGGING AV TERRASSE GNR 209 BNR 3 FNR 12 SNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6003/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1189-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA IBU 2017 M. VEDLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6004/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1162-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA IBU 2017 M. VEDLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6005/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1163-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA IBU 2017 M. VEDLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6007/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:033
Saksnr:   16/1087-6                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           ihht mottagerliste
              Dok.beskr:    SVAR - OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER I REGION ØST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6008/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:C56 &13
Saksnr:   16/1134-8                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Jernbaneverket
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE – LANDSVERNEPLAN FOR JERNBANENS KULTURMINNER - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6011/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:GNR 178/140
Saksnr:   16/1181-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Østlandsmur AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR 178 BNR 140
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6013/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:033
Saksnr:   15/13-28                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Til Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer
              Dok.beskr:    INNKALLING TIL MØTE I KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD 22.11.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6016/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:106
Saksnr:   16/1138-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Finanskomiteen
              Dok.beskr:    EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG 2017 KAPITALISERING VED TAKSERING AV KRAFTVERK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6020/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1189-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA TIL INNOAVSJON NORGE FOR IBU-MIDLER 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6021/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1163-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA TIL INNOAVSJON NORGE FOR IBU-MIDLER 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6022/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1162-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA TIL INNOAVSJON NORGE FOR IBU-MIDLER 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6023/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:410
Saksnr:   16/1193-1                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:          xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ SYKEPLEIER I 100 % STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6024/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:
Saksnr:   16/497-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Valgdirektoratet
              Dok.beskr:    STORTINGSVALGET 2017 - REGISTRERING VALGANSVARLIG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6025/16                    Regdato:15.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1194-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Truls Roar Karlsson
              Dok.beskr:    SØKNAD OM KONSESJON- TRULS ROAR KARLSSON GNR 225 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------