Postliste 14.12.2016

 
 
Lnr:        6696/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:270
Saksnr:   16/731-12                 Dok.type: /I                  Gradering:14 Ofl §14
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Jernbanepersonalets bank og forsikring
              Dok.beskr:    DEKKING AV UTLEGG - TILBUDSBREV OG FAKTURA - JFG SKADENR 32027. DERES REF 16/01523-3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6698/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1277-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Advokat Bjøre
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- JOHAN THORBECK GNR 208 BNR 335
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6699/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:B56 &13
Saksnr:   16/1278-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Modum Kommune
              Dok.beskr:    HØRING- KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6700/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-243               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GRN. 176 BNR. 17 OG 74
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6701/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:GNR 199/71
Saksnr:   16/767-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Miljødirektoratet
              Dok.beskr:    ANGÅENDE SØKNAD OM AVSTANDSERKLÆRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6702/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:M12 &58
Saksnr:   15/1013-19               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Advokat Karina Rankin
              Dok.beskr:    OPPSUMMERING - VANNVERK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6703/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-47                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    RENSELØSNING OPPFØLGING AV KONSULENT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6704/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-48                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    TILBAKEMELDING - MILJØNOTAT - VEIEN VIDERE
--------------------------------------------------------------------------   
 
 
Lnr:        6706/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.178,bnr.36
Saksnr:   15/608-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Marte Råen
              Dok.beskr:    MANGLENDE FERDIGATTEST GNR. 178, BNR.36
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6708/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:B38
Saksnr:   16/1280-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           Birgit Chatrin Huse
              Dok.beskr:    INFORMASJONSBREV OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASNING I 2017-HUSBANKEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6709/16                    Regdato:14.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-49                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD KOMMUNE: RENSELØSNING NORESUND - FORESPØRSEL OM MØTE FOR VIDERE PROSESS
--------------------------------------------------------------------------