Postliste 14.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
Lnr:        6001/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/1191-1                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD - REGIONRÅDSKOORDINATOR FOR MIDT-BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5857/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 176/178
Saksnr:   16/765-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Dan Ole Stensvik
              Dok.beskr:    VEDRØRENDE KLAGE I BYGGESAK GNR. 176 BNR. 178
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5971/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 200/12
Saksnr:   16/484-13                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Arnstein T. Ørpen og Nina Lesteberg
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 200 BNR. 27
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5973/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:U62 &18
Saksnr:   16/482-8                   Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Securitas
              Dok.beskr:    SALGSBEVILLING - AVVIK PÅ KONTROLL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5974/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/1182-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud jordskifterett
              Dok.beskr:    SVAR -  NY SAK FOR JORDSKIFTERETTEN, SAK 16-167699
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5975/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 181/40
Saksnr:   16/1186-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leif H Bakken
              Dok.beskr:    DISPENSASJONSSØKNAD GNR 181 BNR 40
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5976/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:U62 &18
Saksnr:   16/482-9                   Dok.type: /U                 Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SALGSBEVILLING - AVVIK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5977/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-49                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    DIVERSE FORHOLD VEDRØRENDE OPPFØRT FRITIDSBOLIG GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5978/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208, bnr.281
Saksnr:   15/260-13                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           ihht mottakerliste
              Dok.beskr:    REFERAT FRA BEFARING GNR 208 BNR 281
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5980/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:L01 &13
Saksnr:   16/1188-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    HÅNDETRING AV SNØ FRA VEIER OG PARKERINGSPLASSER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5983/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:L30 &13
Saksnr:   16/999-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Kommunal- og moderniseringsdepartementet
              Dok.beskr:    SVAR - HØRING - ORGANISERING AV EIENDOMSOPPMÅLING FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5985/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/441-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud Jordskifterett
              Dok.beskr:    PÅMINNELSE SVAR OM KONTAKTPERSON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5986/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/441-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud Jordskifterett
              Dok.beskr:    KONTAKTPERSON JORDSKIFTESAKER - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5987/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1189-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA IBU
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5988/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:C56 &13
Saksnr:   16/1134-7                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALESE FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TIL LANDSVERNPLAN FOR JERNBANENS KULTURMINNER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5993/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:223
Saksnr:   16/1135-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/IN                           Journalenhet:
              Navn:           17. mai komiteen 2017
              Dok.beskr:    FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL 17.MAI ARRANGEMENTET 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5995/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 188/9
Saksnr:   16/276-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST DOKUMENT GNR. 188 BNR. 9
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5997/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1180-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGESØKNAD 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5998/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1190-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS avd.Tjuvhomen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- ESPEN MYRVOLD OG AKSEL HAGA- 1/2 HVER GNR 203 BNR 15 SNR 18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5999/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:414
Saksnr:   16/1143-5                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD - TILKALLINGSVIKARER TIL BARNEHAGENE I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6000/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 188/9
Saksnr:   16/276-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           DNB Eiendom
              Dok.beskr:    REKVISISJON FRADELING TOMT 11 - ØVRE RUD GNR. 188 BNR. 9
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6002/16                    Regdato:14.11.2016     Arkivkode:GNR 210/85
Saksnr:   16/1171-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Geir Stray Andreassen
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------