Postliste 13.12.2016

 
 
 
Lnr:        6398/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           Helge Ruud
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SPØRSMÅL OM VALG AV LEVERANDØR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6651/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:N34 &02
Saksnr:   16/852-4                   Dok.type: /U                 Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Brakar
              Dok.beskr:    VIDEREFORMIDLING TIL BRAKAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6676/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:F03 &30
Saksnr:   16/341-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - KLAGE PÅ MANGLENDE OPPFØLGING AV HELSETJENESTER FRA KOMMUNEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6677/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:X03
Saksnr:   16/404-32                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesaksjonsleder Buskerud og Vestfold
              Dok.beskr:    TV-AKSJONEN 2016 BUSKERUD, ENDELIG RESULTAT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6680/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Hanne Berg Stubberud
              Dok.beskr:    KORRESPONDANSE ANGÅENDE FERDIGATTEST GNR. 208, BNR. 260 (TOMT A17)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6682/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/680-11                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASSER I SFO
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6683/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:C57
Saksnr:   13/686-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad kommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLER TIL FLYTTING AV PALMESENHUSET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6684/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:N02
Saksnr:   16/869-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    SVAR TIL KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD OM KOLLEKTIVTRANSPORTTILBUDET I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6685/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-13                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR. 208, BNR. 260 (TOMT A17)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6686/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:GNR 178/282
Saksnr:   16/437-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Cosmic Bygg AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 178 BNR 282
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6687/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:411
Saksnr:   16/1275-1                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD-STILLING SOM SEKTORLEDER OPPVEKST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6688/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-14                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Hanne Berg Stubberud
              Dok.beskr:    SVAR -  UNDERLAG FOR FERDIGATTEST GNR. 208/260 BERG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6690/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:632 &53
Saksnr:   16/1276-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           DokumentPartner
              Dok.beskr:    DOKUMENTPARTNER - LØSNINGSFORSLAG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6693/16                    Regdato:13.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/241-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Noresund Barnehage v/ Kari Kjensmo
              Dok.beskr:    RAPPORTTERING VEDRØRENDE ØREMERKET TILSKUDD
--------------------------------------------------------------------------