Postliste 12.12.2016

 
 
Lnr:        6649/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR 181/1
Saksnr:   16/1269-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    ERKLÆRING ANGÅENDE BÅTSLIPP TIL "KRYLLINGEN" GNR. 181 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6657/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-239               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - BREV OM KVALITETSHEVING GNR. 176 BNR. 3 FNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6658/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-240               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Mona Holen
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - BREV OM KVALITETSHEVING GNR. 213 BNR. 1 FNR. 1 - 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6659/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-241               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - VARSEL OM RETTING GNR. 176 BNR. 37 OG 94
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6660/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg
              Dok.beskr:    ERRERSENDT: GJENNOMFØRINGSPLAN, ANSVARSRETT, KOMPETANSE GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6661/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 207 bnr 8
Saksnr:   16/1271-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Leve Hytter As
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV FRIDTIDSBOLIG/GARASJE GNR 207 BNR 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6662/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 207 bnr 8
Saksnr:   16/1271-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Ane Nore Nyhus
              Dok.beskr:    MERKNAD TIL NABOVARSEL GNR 207 BNR 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6663/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR 178/282
Saksnr:   16/437-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Bjørn Erik Eriksen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 178 BNR282
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6664/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Siv Merethe Pedersen
              Dok.beskr:    BILDER FRA BEFARING GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6665/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:106
Saksnr:   16/1138-5                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Statnett
              Dok.beskr:    STATNETT SF - EIENDOMSSKATT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6666/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:033 &15
Saksnr:   16/293-33                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG MØTEFULLMEKTIGE 2017 - 2020
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6669/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:A13 &13
Saksnr:   16/1273-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsdirektoratet
              Dok.beskr:    HØRING – ENDRING AV FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING OG DISPENSASJON I BARNEHAGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6670/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1256-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Astrid Tandberg
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING KRØDSHERAD KOMMUNE- 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6671/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 196 bnr 1
Saksnr:   16/1080-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    LANDBRUKSVEI - UTTALELSE OM KULTURMINNER GNR 196 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6672/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-44                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS
              Dok.beskr:    SKJØTE - KRØDEREN SENTRUM 6 A
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6673/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-45                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS
              Dok.beskr:    SKJØTE - KRØDEREN SENTRUM 6 B
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6674/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:212 &14
Saksnr:   16/337-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/IN                           Journalenhet:
              Navn:           BKR- Buskerud Kommunerevisjon IKS
              Dok.beskr:    REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MERVEDIAVGIFT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6675/16                    Regdato:12.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 207 bnr 8
Saksnr:   16/1271-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Øystein Nyhus
              Dok.beskr:    TINGLYST SERVITUTT VEDRØRENDE MØNEHØYDE GNR 207 BNR 8.