Postliste 11.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        5917/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:082
Saksnr:   16/934-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Sektorledere, Krødsehrad Everk
              Dok.beskr:    FOLKEVALGTE - GODTGJØRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        179/16                      Regdato:11.11.2016     Arkivkode:GNR 186/20
Saksnr:   15/1053-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DISPENSASJON - FRITIDSBOLIG GNR 186, BNR 20
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5919/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:151
Saksnr:   16/959-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Teknisk drift
              Dok.beskr:    BUDSJETT 2016: BUDSJETTREGULERINGER - OKTOBER 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5927/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1172-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Adv.Sem og Johnsen Oppgjør AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- ANNE- MARIE OG JOHN BJARNE VÅGE GNR 209 BNR 59 FNR 1 SNR 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5928/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:515
Saksnr:   16/688-20                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Lønnskontoret
              Dok.beskr:    FORMANNSKAPETS LØNNSUTVALG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5934/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/737-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5935/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:414
Saksnr:   16/1143-4                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILKALLINGSVIKARER TIL BARNEHAGENE I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5936/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:251
Saksnr:   16/1136-5                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           Kommunalbanken Norge
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV UTBETALINGSBREV FOR LÅN I KOMMUNALBANKEN.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5938/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:GNR 200/12
Saksnr:   16/484-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST DOKUMENT GNR. 200 BNR. 12
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5947/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/230-6                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Noresund Legekontor
              Dok.beskr:    LEGEATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5948/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/755-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING RETT TIL SPESIALUNDERVISNING. §5.1 2016/2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5955/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:D12 &02
Saksnr:   16/746-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Nordby, Berit
              Dok.beskr:    SVAR - TILBAKEMELDING PÅ LEIE AV SAMFUNNSHUS KRØDEREN.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5958/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   16/872-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Roar Jørgensen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILBYGG GNR 188 BNR 48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5959/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:M42 &41
Saksnr:   16/1179-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    SLAMTØMMING - ANSKAFFELSESPROTOKOLL OG VURDERING FOR KONTRAKT FOR 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5960/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1180-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGESØKNAD 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5961/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:V05
Saksnr:   16/1182-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud jordskifterett
              Dok.beskr:    MELDING OM NY JORDSKIFTESAK 16-167699 RFA-JDRA FRAM-GRIMELI
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5962/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:GNR 178/140
Saksnr:   16/1181-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Østlandsmur AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM REHABILITERING AV PIPE GNR 178 BNR 140
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5965/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:GNR 176/32
Saksnr:   16/1183-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Østlandsmur AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM REHABILITERING AV PIPE GNR 176 BNR 32
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5968/16                    Regdato:11.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1185-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS avd.Tjuvhomen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- RUNE LARSEN GNR 203 BNR 9 SNR 92
--------------------------------------------------------------------------