Postliste 10.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        5856/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:GNR 208/1/150
Saksnr:   16/1169-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           KAROLINE ENDSJØ
              Dok.beskr:    SØKNAD - DISPENSASJON SEPTIKKTANK GNR 208 BNR1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5859/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-3                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBREV- HJEMMESIDE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5860/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-4                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBREV- HJEMMESIDE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5861/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:K43
Saksnr:   16/1170-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Knutsen, Even
              Dok.beskr:    KVOTEJAKT PÅ GAUPE I ROVVILTREGION 2 SØR-NORGE 2017 - VEDTAK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5862/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-5                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBREV- HJEMMESIDE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5863/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:062
Saksnr:   16/714-6                   Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/RAD/HSG                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBERV- HJEMMESIDE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5864/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:V17
Saksnr:   10/836-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SALDOKORT OBB-INVILGET TILSKUDD ØRPEN-REDALEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5895/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1023-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ENKELTVEDTA OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5898/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   12/907-21                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Midt-Buskerud barnevernstjeneste
              Dok.beskr:    OPPLYSNINGER TIL BARNEVERNET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5899/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   13/184-10                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5900/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/140-11                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ENKELTVEDTA OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5901/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/285-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING, RETT TIL SPESIALUNDERVISNING §5.1 2016/2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5902/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:L05 &13
Saksnr:   16/916-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud fylkeskommune
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2017-2020 - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5903/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:C56 &13
Saksnr:   16/1134-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Jernbaneverket
              Dok.beskr:    HØRINGSUTTALELSE – LANDSVERNEPLAN FOR JERNBANENS KULTURMINNER - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5908/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/782-3                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM FARE FOR NEDSATT KARAKTER ORDEN OG OPPFØRSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5909/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/782-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ULOVLIG BUTIKKBESØK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5910/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/616-2                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ULOVLIG BUTIKKBESØK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5912/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1038-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    EPISODE 15 SEPT 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5913/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:GNR 176/178
Saksnr:   16/765-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Dan Ole Stensvik
              Dok.beskr:    SVAR -  TILLEGGSAREAL TIL GNR. 176/178
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5914/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:GNR 210/85
Saksnr:   16/1171-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5915/16                    Regdato:10.11.2016     Arkivkode:GNR 210/85
Saksnr:   16/1171-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Alf Kjernaas
              Dok.beskr:    ERKLÆRING- INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------