Postliste 09.12.2016

 
 
Lnr:        6655/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:X31
Saksnr:   16/918-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Sør-Øst politidistrikt
              Dok.beskr:    POLITIMESTERENS TILRÅDNING TIL STRUKTUR I SØR-ØST POLITIDISTRIKT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6628/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:GNR 188/178
Saksnr:   16/1231-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Solveig Sæta
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - BRUKSENDRING FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL GNR 188 BNR 178
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6637/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-234               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Tore Berg
              Dok.beskr:    VEDR. MATRIKKELPROSJEKT - RETTING AV MATRIKKEL GNR. 190 BNR. 26
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6638/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-235               Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Tore Berg
              Dok.beskr:    SVAR - VEDR. MATRIKKELPROSJEKT - RETTING AV MATRIKKEL GNR. 190 BNR. 26
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6640/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1256-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Per Erik Snippen
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING KRØDSHERAD KOMMUNE- 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6642/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/548-21                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Midt-Buskerud barnevernstjeneste
              Dok.beskr:    ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA SKOLEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6643/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:270
Saksnr:   16/731-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           KS v/Erna Larsen
              Dok.beskr:    VANNSKADE - JFG SKADENR 32027. DERES REF 16/01523-3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6644/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:270
Saksnr:   16/731-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           KS v/Erna Larsen
              Dok.beskr:    VANNSKADE - JFG SKADENR 32027. DERES REF 16/01523-3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6645/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-236               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 176 BNR. 51 - 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6646/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-237               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 178 BNR. 48 OG 49
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6647/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-238               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 178 BNR. 45
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6648/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:GNR 181/1
Saksnr:   16/1269-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Advokat Elisabeth Bjore
              Dok.beskr:    ERKLÆRING ANG BÅTSLIPP TIL KRYLLINGEN GNR. 181 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6650/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:544
Saksnr:   16/1268-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/AMT                     Journalenhet:
              Navn:           Helsedirektoratet
              Dok.beskr:    ORGANISERING AV TRANSPORT OG LEDSAGERTJENESTE VED PASIENTREISER FRA SYKEHJEM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6651/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:N34 &02
Saksnr:   16/852-4                   Dok.type: /U                 Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Brakar
              Dok.beskr:    VIDEREFORMIDLING TIL BRAKAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6652/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:S11
Saksnr:   16/1270-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Norges Vassdrags- og energidirektoratet
              Dok.beskr:    KONSESJONSAVGIFTER TIL KOMMUNER 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6653/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:N34 &02
Saksnr:   16/852-5                   Dok.type: /U                 Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Brakar AS
              Dok.beskr:    VIDEREFORMIDLING TIL BRAKAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6654/16                    Regdato:09.12.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   13/968-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    DETALJREGULERING FJELLHVIL -UTTALELSE OM KULTURMIDLER
--------------------------------------------------------------------------