Postliste 08.12.2016

 
 
Lnr:        6623/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:N34 &02
Saksnr:   16/852-3                   Dok.type: /I                  Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BEKYMRINGSMELDING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        1444/15                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208, bnr.281
Saksnr:   15/260-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 208,BNR281
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        2160/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Hanne Berg Stubberud
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV GITT TILLATELSE GNR. 208, BNR. 260
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6599/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   16/1259-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR 208 BNR 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6600/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR 206
Saksnr:   05/735-11                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Anleggsplan AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 206 BNR 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6602/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:M06
Saksnr:   16/1260-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/NVA/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           ARR Arkitektkontor
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILKNYTNING- CHRISTIAN B OG CECILIE B HELLE 208/283
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6605/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    MANGLENDE FERDIGATTEST GNR. 208, BNR. 260 (TOMT A17)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6606/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   16/1259-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    SNITT- OG FASADETEGNINGER GNR 208 BNR 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6619/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1262-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Bente Treangen og Nina Hagen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- BENTE TREANGEN OG NINA HAGEN- 1/2 HVER 208/156
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6620/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:GNR 208/156
Saksnr:   16/810-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/RUV/JRU                       Journalenhet:
              Navn:           Hønefoss vvs AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST 208/156
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6624/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:L12
Saksnr:   16/1264-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Norconsult
              Dok.beskr:    NYTT RENSEANLEGG KRØDSHERAD - FORSLAG TIL PLANPROGRAM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6626/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/543-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tone Birthe McLeod
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV BOD GNR 180 BNR 34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6627/16                    Regdato:08.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1215-4                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL
--------------------------------------------------------------------------