Postliste 08.01.2016

 
Lnr:        59/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:GNR 209/3 fnr.10 og 11
Saksnr:   16/12-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Norefjelltunet IV-Vest v/Kallevig AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERMONTERING-GNR.209/3 FNR.10 OG 11,NOREFJELLTUNET IV-VEST V/KALLEVIG AS
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        60/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:GNR 208/1
Saksnr:   13/929-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - JORDSKIFTESAK 0600-2011-0019 NORE NEDRE GNR. 208 BNR. 1 M.FL.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        61/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:411
Saksnr:   15/974-19                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ANSETTELSESBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        62/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:GNR 201/1
Saksnr:   16/13-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Anne Mari Flatin
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILSKUDD TIL TYNNNG GNR.201/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        63/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   15/331-10                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFERAT SAMARBEIDSMØTE 07.01.16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        64/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:D37
Saksnr:   14/437-32                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Riksantikvaren
              Dok.beskr:    VEDR.SØKNAD OM LYSSETTING AV "DEN GAMLE MESTER" GNR.187/2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        65/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:GNR 208/1
Saksnr:   13/929-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Andreas Sandmæl
              Dok.beskr:    SAK: 0600-2011-0019 NEDRE BOMVEI. VEIUTVIDELSE. TEKNISKE LØSNINGER DETALJER.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        66/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:GNR 208/1
Saksnr:   13/929-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Andreas Sandmæl
              Dok.beskr:    SAK: 0600-2011-0019 NORE NEDRE. VEIBREDDE NEDRE BOMVEI
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        67/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   15/206-6                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        68/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:414
Saksnr:   16/11-5                     Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING SOM REGIONRÅDSKOORDINATOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        69/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:M10 &13
Saksnr:   16/14-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Helse og omsorgsdepartement
              Dok.beskr:    HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        70/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   16/15-1                     Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGESØKNAD 2016-17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        71/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   16/15-2                     Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGESØKNAD 2016-17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        72/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1051-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST EGENERKLÆRING KJERSTI HAMREMOEN REED - GNR.181/21 OG 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        73/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1032-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST EGENERKLÆRING I RETUREN 1/2 EIERANDEL AV GNR.211. BNR. 1, FNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        74/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1033-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST EGENERKLÆRING I RETUREN 1/2 EIERANDEL AV GNR. 211, BNR.1, FNR.7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        75/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1030-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST EGENERKLÆRING I RETUR EN 1/2 EIERANDEL GNR. 211, BNR.1, FNR.7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        76/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:A22
Saksnr:   13/184-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TIMEAVTALE 11.01.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        77/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:A10
Saksnr:   13/408-9                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TIMEAVTALE 08.01.2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        78/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1041-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST EGENERKLÆRING I RETUR-LARS R. OG KATHRINE ENDRESTAD GNR.191/4 FNR.3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        95/16                        Regdato:08.01.2016     Arkivkode:056 &01
Saksnr:   16/16-1                     Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           KS SvarUt
              Dok.beskr:    KS SVARUT - OVERSENDT AVTALE
--------------------------------------------------------------------------