Postliste 07.12.2016

 
 
Lnr:        4499/15                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/920-4                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ARBEIDSAVTALE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5540/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR gnr184 bnr 29
Saksnr:   16/931-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Gunnar Olsen
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - OPPFØRING AV GRILLHYTTE GNR 184 BNR29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6017/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   16/872-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Roar Jørgensen
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING OG TILBYGG AV SVØMMEHALL GNR 188 BNR 48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6203/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg
              Dok.beskr:    MANGLER I BYGGESØKNAD GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6393/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 184/14
Saksnr:   16/1237-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Torbjørn Nyhus
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 184 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6577/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 208/283
Saksnr:   16/1248-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           STRAND OG ENGER ANLEGG AS
              Dok.beskr:    INNMÅLTE KOORDINATER GNR 208 BNR 283
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6584/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/115-15                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM FARE FOR NEDASATT KARAKTER, OPPFØRSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6585/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1038-3                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM FARE FOR NEDSATT KARAKTER ,ORDEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6586/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:U63 &18
Saksnr:   16/357-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Lensmannen i Krødsherad
              Dok.beskr:    NOREFJELLHYTTA AS - VANDELSENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6587/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/620-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM NEDSATT KARAKTER, ORDEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6588/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/782-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VARSEL OM NEDSATT KARAKTER, ORDEN OG OPPFØRSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6589/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 209/134
Saksnr:   16/1257-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Milly Design
              Dok.beskr:    TEGNINGER VED FORHÅNDSKONFERANSE GNR 209 BNR 134
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6590/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 209/134
Saksnr:   16/1257-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Milly Design
              Dok.beskr:    REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE GNR 209 BNR 134
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6591/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR gnr 210 bnr 85
Saksnr:   16/930-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Alf Kjernaas
              Dok.beskr:    TEKNISK NOTAT GRUNNFORHOLD GNR 210 BNR 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6592/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:223
Saksnr:   16/596-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/IN                           Journalenhet:
              Navn:           Kristin Tronrud
              Dok.beskr:    DRIFTS - OG LEIEAVTALE MELLOM STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET OG STIFTELSEN KRØDERBANEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6593/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:223
Saksnr:   16/596-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/IN                           Journalenhet:
              Navn:           Larsen, Anita
              Dok.beskr:    SVAR -  TILSKUDD BUSKERUDMUSEET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6595/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 208/261
Saksnr:   15/191-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           Tine Bygg AS
              Dok.beskr:    MANGLENDE FERDIGATTEST GNR.208 BNR.261
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6597/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-42                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    AUTOMATISK SVAR FRA HUSBANKEN : SØKNAD OM UTBETALING AV TILSKUDD - REF 610/11534209
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6598/16                    Regdato:07.12.2016     Arkivkode:GNR 208/37
Saksnr:   16/1258-1                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Peder Simonsen
              Dok.beskr:    FORHÅNDSKONFERANSE GNR 208 BNR 37