Postliste 07.11.2016

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        5650/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 176/64
Saksnr:   16/94-7                     Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Tor Digranes
              Dok.beskr:    MAILKORRESPONDANSE SØKNAD GNR 176 BNR 64
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5762/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1147-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Privatmegleren Ullevål
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- SANDUM SØNDRE AS GNR 209 BNR 1 FNR 30
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5763/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/373-2                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD BARNEHAGE 2016/2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5764/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/754-3                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5765/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-177               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET- FORHÅNDSVARSLING GNR. 188 BNR. 77
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5766/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-178               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET- FORHÅNDSVARSLING GNR. 188 BNR. 76, 81, 83, 86 OG 121
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5767/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-179               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET- FORHÅNDSVARSLING GNR. 188 BNR. 88
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5768/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-180               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET- FORHÅNDSVARSLING GNR. 188 BNR. 90
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5769/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-181               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 176 BNR. 48 OG 49
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5770/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-182               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - FORHÅNDSVARSLING GNR. 176 BNR. 51 OG 58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5771/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-183               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET- FORHÅNDSVARSLING GNR. 188 BNR. 104
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5772/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 199/7
Saksnr:   16/736-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYSTE DOKUMENTER GNR. 199 BNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5773/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 208/282 281 280 79
Saksnr:   16/1131-7                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Ted Selnes
              Dok.beskr:    NABOSAMTYKKE GNR 208 BNR 282 281 280 79
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5774/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/705-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5776/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   12/907-19                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    OPPLYSNINGER FRA SKOLE/PEDAGOGISK RAPPORT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5777/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   12/907-20                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    PPT TIMEAVTALE FOR TESTING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5778/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/160-3                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5779/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1148-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS avd.Tjuvhomen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GNR 203 BNR 9 SNR 15
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5780/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1149-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Modum
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GNR 188 BNR 10 OG 17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5781/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/212-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5782/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1150-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Adv.Sem og Johnsen Oppgjør AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- HEIDI OG TOM OSCAR STUBBERUD GNR 209 BNR 1 FNR 82 SNR 1 - GNR 209 BNR 1 FNR 82 SNR 21, 2/138 DEL- 1/2 HVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5783/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/208-10                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5784/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 178/43
Saksnr:   16/763-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler 1 v/Rune Bergheim
              Dok.beskr:    OPPGJØRSOPPSTILLING GNR 178 BNR 43
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5785/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/326-7                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KBA/ISV                        Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5786/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/1002-7                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5787/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:K12
Saksnr:   16/1153-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Naturvernforbundet
              Dok.beskr:    KRAV OM UMIDDELBAR STANS AV MILJØSKADELIG HOGST PÅ SØNDRE VASSENDRUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5788/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 199/7
Saksnr:   16/736-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Nils Ole Fladhus
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 199 BNR. 7 FNR. 18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5789/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/210-3                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5791/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/209-3                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGEPLASS 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5792/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 208 bnr 251
Saksnr:   15/841-17                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Gaute Christensen
              Dok.beskr:    SVAR PÅ HENVENDELSE GNR 208 BNR 251
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5794/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:251
Saksnr:   16/1136-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ LÅN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5795/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Olsen Ole Håvard
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDL. BRUKSTILL. GNR 178 BNR 298
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5796/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Mesterhus Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 178 BNR 298
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5797/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:251
Saksnr:   16/1136-3                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - TILBUD LÅN KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5798/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:251
Saksnr:   16/1136-4                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUD PÅ LÅN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5801/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1162-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTREINGSSKJEMA IBU
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5802/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:V12
Saksnr:   16/1163-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REGISTRERINGSSKJEMA- IBU
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5804/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:453
Saksnr:   16/1164-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5807/16                    Regdato:07.11.2016     Arkivkode:414
Saksnr:   16/1143-3                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ LEDIG STILLING/VIKARIAT I KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------