Postliste 06.12.2016

 
 
Lnr:        6554/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-53                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/LAP                        Journalenhet:
              Navn:           BYGG OG ENTREPRENØR M STENBERG AS
              Dok.beskr:    MANGLENDE FERDIGATTEST GNR 187 BNR. 56- BJERNESFELTET, 3536 NORESUND
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6557/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-227               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    ANG MATRIKKELRETTING GNR. 213 BNR. 23 OG GNR. 213 BNR. 11 FNR. 6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6558/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/997-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6559/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1256-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Inge Thorud
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING 2016 GNR 188 BNR 138
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6560/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   16/1255-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Vegar Strange- Hansen
              Dok.beskr:    VANNMÅLER AVLESNING NVA- 2016 GNR 209 BNR 100 FNR 0 SNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6563/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/541-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6565/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:L30
Saksnr:   16/279-230               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket
              Dok.beskr:    MATRIKKELFØRINGSPROSJEKTET - UNDERRETTING GNR. 213 BNR. 1 FNR. 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6568/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:GNR gnr..199, bnr.1
Saksnr:   14/951-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 199 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6570/16                    Regdato:06.12.2016     Arkivkode:033 &17
Saksnr:   15/1047-9                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Espen Slevikmoen
              Dok.beskr:    INNKALLING TIL EVERKSTYREMØTE 06.12.2016.
--------------------------------------------------------------------------