Postliste 06.01.2016

Forsiden / Postliste 06.01.2016

Postliste 06.01.2016

Lnr:        30/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:A22
Saksnr:   13/250-4                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV SFO - PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        31/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:A22
Saksnr:   13/250-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - OPPSIGELSE AV SFO - PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        32/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   16/4-1                       Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGESØKNAD 2016-17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        33/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:GNR 188/8
Saksnr:   15/1055-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Egil Lindbo
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        34/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:
Saksnr:   16/4-2                       Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGESØKNAD 2016-17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        35/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:GNR gnr. 209, bnr. 26, snr. 16
Saksnr:   16/5-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Arkitektkontoret Jan Olav Toft
              Dok.beskr:    MERKNADER VEDR. VARSEL OM TILBYGG OG PÅBYGG PÅ HYTTE 14. GNR. 209, BNR. 26,SNR. 16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        36/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:GNR gnr. 196,bnr.11
Saksnr:   14/916-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Blink Hytta Sigdal
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST - FRITIDSBOLIG GNR. 196,BNR.11
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        37/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:M10
Saksnr:   16/6-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Arealtek AS
              Dok.beskr:    VS: DERES REF 2015039-ADM/MBJ 12.09.2015 VEDR: TOMT 208/34 NOREHAMMERN.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        38/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:416
Saksnr:   16/7-1                       Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SOMMERVIKAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        39/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:654 &58
Saksnr:   16/8-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Reber Schindler Heis AS
              Dok.beskr:    PERIODISK KONTROLL - AV HEIS KRYLLINGHEIMEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        40/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:L00
Saksnr:   15/855-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Eivind Nymoen
              Dok.beskr:    UTGRAVININGER GNR. 182, BNR.11
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        42/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-52                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Bygg og entreprenør Magne Stenberg AS
              Dok.beskr:    MIDLERTDIG BRUKSTILLATELSE GNR.187, BNR.56
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        43/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:471
Saksnr:   16/9-1                       Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        44/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-21                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Birgit Chatrin Huse
              Dok.beskr:    OVERSENDING AV AKSEPT VILKÅR TILDELING TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        45/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:084
Saksnr:   13/883-18                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Rune Roalkvam
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG UTMELDING AV PENSJONSORDNING FOR ORDFØRER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        46/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:082
Saksnr:   15/1029-6                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Jokerud, Anne Kristin
              Dok.beskr:    ORDFØRERGODGJØRELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        47/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:150
Saksnr:   15/996-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen
              Dok.beskr:    BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        48/16                        Regdato:06.01.2016     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-22                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    AKSEPT AV VILKÅR TILDELING AV TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER VED KJØP AV BOLIG GNR.178 BNR.64, 198, 22
--------------------------------------------------------------------------