Postliste 05.12.2016

 
 
Lnr:        6402/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/870-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Trond Austheim
              Dok.beskr:    INFO OM KONSESJONSGEBYR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6540/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-42                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult AS v/Paus Ranveig Haukeland
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PROSJEKTNOTAT PN6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6541/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-43                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult AS v/Bjørn Eirik
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PROSJEKTNOTAT PN-5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6542/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-44                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Norconsult AS v/Bjørn Eirik
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - PN 4 FOR KOMMENTAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6543/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:M41
Saksnr:   16/548-45                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    NY RENSELØSNING NORESUND - NOEN AVKLARINGER ETTER MØTE MED STYRINGSGRUPPEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6545/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:233
Saksnr:   16/1254-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SKJØNNSMIDLER TIL PROSJEKTER 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6546/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/548-20                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Midt-Buskerud barnevernstjeneste
              Dok.beskr:    ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA SKOLEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6555/16                    Regdato:05.12.2016     Arkivkode:GNR 208/283
Saksnr:   16/1248-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           ARR Akritekter
              Dok.beskr:    SITUASJONSPLAN GNR 208 BNR 283
--------------------------------------------------------------------------