Postliste 05.01.2016

 
Lnr:        27/16                        Regdato:05.01.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/3-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Adv. Sem og Johnsen Oppgjør AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HEGE ELLINOR LARSEN OG GEIR AKSEL FAALE GNR.209/1 FNR.65 SNR.11
--------------------------------------------------------------------------