Postliste 04.01.2016

 
 
Lnr:        3/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-39                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ellen Ekjord
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-40                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Henrik Kulseng-Hanssen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-41                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Bjørn Aarøe Halvorsen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA KNR.900911 GNR.209/59 11/8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR gnr.184, bnr.25
Saksnr:   15/721-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 184 BNR. 25 (FNR. 4)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        7/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 212/7
Saksnr:   15/324-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 212 BNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        8/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 212/7
Saksnr:   15/324-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 212 BNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        9/16                          Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 206/1
Saksnr:   15/844-11                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    SVAR - DOKUMENTET HAR MANGLER - GNR. 206 BNR. 1 FNR. 62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        10/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 213/7
Saksnr:   12/728-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Stein Halvorsen AS
              Dok.beskr:    VEDR. PLASSERING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        11/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 188/9
Saksnr:   15/1026-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Asplan Viak AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGETILLATELSE FOR VEI,VANN OG AVLØP GNR.188, BNR.9
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        12/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR gnr.184, bnr.25
Saksnr:   15/721-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Langseth Advokatfirma DA
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 184 BNR. 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        13/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-42                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Johnny Lien
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900596 GNR.209/108/1/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        14/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 188/8
Saksnr:   15/1055-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Egil Lindbo
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR.188, BNR.8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        15/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 178/282
Saksnr:   15/1075-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Øst-Riv AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RIVETILLATELSE BÅSUM VERKSTED BYGG GNR.178, BNR.282
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        17/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-43                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Tora Dybvad Olsen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - GNR.208/5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        18/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:A10
Saksnr:   14/91-5                     Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Lesteberg Familiebarnehage DA
              Dok.beskr:    OFFENTLIG DRIFTSTILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER - FØRSTE HALVÅR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        19/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-44                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Olav Oppen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900786 GNR.199/46
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        20/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-45                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Freddy Carlsson
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900818
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        21/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-46                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Geir Røed
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900983, GNR.199/54
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        22/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-47                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ørnulf Sannerud
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900686, GNR.209/59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        23/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-48                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ulv E Aasland
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA, KNR.900870, GNR.209/100/45
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        24/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-49                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Gudmund og Eva Baustad
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        25/16                        Regdato:04.01.2016     Arkivkode:GNR 207/1/
Saksnr:   15/468-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Leve Hytter
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV GITT TILLATELSE GNR.207, BNR.1, TOMT A1
--------------------------------------------------------------------------