Postliste 02.12.2016

 
 
Lnr:        6483/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1226-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Per Gulbrand Ringnes
              Dok.beskr:    MELDING OM VEDTAK - KONSESJON GNR 212 BNR 70
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6484/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1194-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Truls Roar Karlsson
              Dok.beskr:    MELDING OM VEDTAK - KONSESJON GNR 225 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6485/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:GNR 181/40
Saksnr:   16/1186-7                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TERRASSE OG TILBYGG GNR 181 BNR 40
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6492/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/1252-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AMU                      Journalenhet:
              Navn:           Adv.Sem og Johnsen Oppgjør AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET- MORTEN ALEXANDER B OG ANNE T GJESDAHL- 1/2 HVER GNR 210 BNR 45
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6493/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Mesterhus
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 178 BNR 298 299
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6498/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:233 H35
Saksnr:   16/1253-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjeneste
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6499/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-19                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Mesterhus
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 178 BNR 298 299
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6500/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:GNR 178/22,64 og 198
Saksnr:   16/277-20                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/SMP                        Journalenhet:
              Navn:           Mesterhus
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 178 BNR 299
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6502/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:GNR 184/25
Saksnr:   16/786-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Magnussen
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 184 BNR. 35
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6508/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/997-4                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6509/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/541-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6510/16                    Regdato:02.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1105-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV STILLING
--------------------------------------------------------------------------