Postliste 01.12.2016

 
 
Lnr:        6375/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:N02
Saksnr:   16/869-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    UTTALELSE FRA KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD OM KOLLEKTIVTRANSPORTTILBUDET I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6402/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   16/870-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/GD                          Journalenhet:
              Navn:           Trond Austheim
              Dok.beskr:    INFO OM KONSESJONSGEBYR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6412/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   15/93-7                     Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6417/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:X31
Saksnr:   16/918-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Sør- Øst politidistrikt
              Dok.beskr:    HØRINGSBREV LOKAL STRUKTUR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6421/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:613 &53
Saksnr:   16/266-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/TRM                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KLAGE - FEIL VED LEILIGHET KRØDEREN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6440/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:xxx
Saksnr:   16/1247-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV MIDLERTIDIG STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6448/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:068 &20
Saksnr:   16/1249-1                 Dok.type: /I                  Gradering:15 Ofl §15
              Saksb:           SAD/SØK/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           Stiftelsen Asta
              Dok.beskr:   TILBUD -  FORPROSJEKT FØR ORDNING OG KATALOGISERING AV FJERNARKIV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6449/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:B24
Saksnr:   16/1244-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           HELFO
              Dok.beskr:    VEDTAK ETTER SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6450/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:GNR gnr. 178,bnr3
Saksnr:   15/488-19                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Dagfinn Bråthen
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 178 BNR. 102
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6452/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:M75
Saksnr:   08/894-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Vestviken 110 IKS
              Dok.beskr:    VEDTAK OM ENDRING I SELSKAPSAVTALEN I VESTVIKEN 110 IKS - NY VERSJON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6453/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:GNR GNR 176 BNR 1
Saksnr:   15/663-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    MASSETERVEIEN - TILSAGN OM TILSKUDD TIL LANDBRUKSVEG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6455/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:X26 &13
Saksnr:   16/1250-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Miljødirektoratet
              Dok.beskr:    HØRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAP
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6459/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:J81 &58
Saksnr:   16/1195-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/RAM                    Journalenhet:
              Navn:           Mattilsynet Region Øst
              Dok.beskr:    RAPPORT MED VEDTAK- ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6460/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:GNR 184/25
Saksnr:   16/786-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYST DOKUMENT GNR. 184 BNR. 25 (FNR. 25)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        6463/16                    Regdato:01.12.2016     Arkivkode:X31
Saksnr:   16/918-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Sør- Øst politidistrikt
              Dok.beskr:    HØRINGSSVAR LOKAL STRUKTUR FRA KRØDSHERAD KOMMUNE - DERES REFERANSE 201603003
--------------------------------------------------------------------------