Postliste 29.12.2015

 
Lnr:        5186/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Asle Bøe
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900748, GNR.206/2/8
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5187/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Per Brinchmann
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900952, BNR.209/107/0/2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5188/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Anja Breien
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.500023, GNR.210/17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5189/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Erik Christophersen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.73574, GNR.209/210
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5190/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-17                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Christian Dyre Moe
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - GNR.209/100/41
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5191/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Odd Doknas
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900915, GNR.209/100
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5192/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-19                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Mona Lefdal Gjording
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.400030, GNR.209/119
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5193/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-20                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Per-Eril Horsle
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900895, GNR.206/2/4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5194/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-21                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Tore Hansen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900994, GNR.209/117/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5195/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-22                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Per Chr. Haukenes
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900963, GNR.211/59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5196/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-23                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Primepeople
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - GNR.209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5197/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-24                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ketil Timm Marcussen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900986, GNR.209/114
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5198/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-25                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Kim H. Nilsen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - GNR.208/200
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5199/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-26                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Norgesgruppen KA 12-14 AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900931, GNR.209/107
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5200/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-27                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Geir Opedal
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900816, GNR.209/100/0/6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5201/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-28                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Eirik Rekkavik
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900879, GNR.209/100
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5202/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-29                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Servicesenteret Norefjell AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 -NVA. - KNR.900982, GNR.209/1/70/2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5203/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-30                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Vegar Strande-Hansen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA -
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5204/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-31                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ivan Skogheim
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5205/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-32                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Jan Ole Bjerkerud
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5206/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-33                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Åge C. Skinnes-Kristiansen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - KNR.900979, GNR.211/34
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5207/15                    Regdato:29.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-34                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           <berit Schiøtz
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - NVA - GNR.188/49
--------------------------------------------------------------------------