Postliste 28.12.2015

 
 
Lnr:        5168/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Håvard Stensrud
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 176, BNR.171
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5172/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   15/1050-5                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 209 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5173/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   15/1050-6                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 209 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5174/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   15/1050-7                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR. 209 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5175/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:L12
Saksnr:   15/1063-3                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    H2 - NOREFJELL- MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5176/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Drude Daljord Bø
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 199, BNR.62
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5177/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:GNR 206/1
Saksnr:   15/844-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Henrik Fanø
              Dok.beskr:    FESTEKONTRAKT GNR. 206 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5179/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:M12
Saksnr:   15/1085-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Mattilsynet, Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
              Dok.beskr:    RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5182/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:F01
Saksnr:   15/1086-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ULOBA- KRØDSHERAD KOMMUNE TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT- RETUR I UNDERSKREVET STAND
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5183/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Gunnar Misvær
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - KNR, 900839, GNR. 200, BNR.100, SNR.0, FNR. 59 GUNNAR MISVÆR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5184/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:GNR 208/1
Saksnr:   13/929-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Andreas Sandmæl
              Dok.beskr:    NOREFJELL BREV 28.12.2015.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5185/15                    Regdato:28.12.2015     Arkivkode:S05
Saksnr:   15/1087-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Norges vassdrags- og energidirektorat
              Dok.beskr:    PRIS PÅ KONSESJONSKRAFT ÅR 2016 FOR KONSESJONER GITT ETTER 10.04.1959
--------------------------------------------------------------------------