Postliste 23.12.2015

 
Lnr:        5146/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.211,bnr.48
Saksnr:   15/518-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Laftekompanitet AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING - GNR. 211,BNR.48
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5147/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:M41
Saksnr:   15/1076-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Lauvvang VAR Consult
              Dok.beskr:    SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSEFOR AVLØPSVANN FRA BRAKKERIGG GNR. 176, BNR.19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5148/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR 213/7
Saksnr:   12/728-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Stein Halvorsen AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING GNR 213 BNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5151/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR 208/247
Saksnr:   15/253-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Jan Georg Askheim
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR.208, BNR.247
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5151/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR 208/247
Saksnr:   15/253-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Jan Georg Askheim
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR.208, BNR.247
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5153/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   05/1136-7                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Knut Gulsvik
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 209 BNR. 83
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5155/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1077-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Vidar Helgestveit
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VIDAR HELGESTVEIT - GNR. 209, BNR. 1, SNR.9, FNR.65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5156/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 208,bnr.260
Saksnr:   15/540-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Sigvartsen Design AS
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR. 208, BNR. 260
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5157/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1078-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Geir Aksel Faale
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GEIR AKSEL FAALE - GNR. 209,BNR.1, SNR. 11, FNR.65
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5159/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:L32
Saksnr:   15/728-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           iflg liste
              Dok.beskr:    ADRESSEPLAN KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5161/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:L31
Saksnr:   15/1079-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet
              Dok.beskr:    ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN FRA 1. JANUAR 2016 MV.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5162/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   15/1080-1                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE + INTERNT NOTAT 18/12-15
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5164/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 221, bnr. 14
Saksnr:   15/1081-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Veslemøy Olavsbråten
              Dok.beskr:    DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT JFR. SYKDOMSAVLØSNING GNR.211, BNR.14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5165/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 221, bnr. 14
Saksnr:   15/1081-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Veslemøy Olavsbråten
              Dok.beskr:    VEDLEGG TIL DISPENSASJONSSAK FRA GNR 221 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5166/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 178, bnr. 22+64+198+260
Saksnr:   15/1082-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Bygdesnekkeren AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE GNR. 178, BNR.22+64+198+260
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5167/15                    Regdato:23.12.2015     Arkivkode:M71
Saksnr:   15/1083-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens Brannvesen IKS
              Dok.beskr:    VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 2016 GNR. 208, BNR. 2 - KRYLLINGHEIMEN
--------------------------------------------------------------------------