Postliste 22.12.2015

 
Lnr:        4091/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 184/1
Saksnr:   15/554-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Runar Andreassen
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - IGANGSETTINGSTILLATELSE - SPRENGSTOFFLAGER HAMREMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4695/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 208/215
Saksnr:   12/756-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Gudmundur Jonsson
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST - TOMT GNR.208 BNR.215 TOMT#31 PUTTANSETRA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4993/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   15/1050-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Sandum Søndre AS
              Dok.beskr:    DELEGERT VEDTAK - DELING AV EIENDOM - GNR. 209 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5031/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 197/10
Saksnr:   15/556-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Stiftelsen Villa Fridheim
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM REFUSJON/FRITAGELSE OPPMÅLINGSGEBYR GNR. 197 BNR. 10 FNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5139/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 189/17
Saksnr:   13/741-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Bernhard Olsen AS
              Dok.beskr:    OPPLYSNINGER VEDR. FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5140/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 189/17
Saksnr:   13/741-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Ranahytta
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR.189, BNR.17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5141/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:V13
Saksnr:   15/1074-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    PRODUKSJONSTILSKUDD AUGUST 2015 - NETTO UTBETALINGSLISTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5142/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:GNR 178/282
Saksnr:   15/1075-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Øst-Riv AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE TIL RIVING AV BÅSUM VERKSTED BYGG GNR.178/282
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5144/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:F00
Saksnr:   15/698-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG 2017
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5145/15                    Regdato:22.12.2015     Arkivkode:F00
Saksnr:   15/698-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           IMDI Integrerings – og mangfoldsdirektoratet.
              Dok.beskr:    SV: TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG 2017
--------------------------------------------------------------------------