Postliste 21.12.2015

Forsiden / Postliste 21.12.15

Postliste 21.12.15

Lnr:        5110/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:GNR 221/9
Saksnr:   12/422-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VS: SMIL-MIDLER - UTSETTELSE AV ARBEIDSFRIST
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5111/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:GNR 194/1
Saksnr:   12/767-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VS:SMIL-MIDLER - SV: SØKNAD OM UTSETTELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5112/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 211, bnr.56
Saksnr:   15/1067-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           WOOD ARKITEKTUR + DESIGN AS
              Dok.beskr:    VS: RAMMESØKNAD GNR/BNR 211/56 KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5113/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Krøderen Kro & Motell
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR.185, BNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5114/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-16                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Elisabeth Kathe Sverre Ørpen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5115/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-17                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Stian Skinnes Fossen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 182, BNR.42
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5116/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Vegard Wold
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 209, BNR.27, SNR. 14 - VESTENFORTUNET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5117/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Hilde Hoff Skinnes
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - KNR. 900956, GNR. 206, BNR.42
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5118/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Hanne Ørpen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - KNR.900865,GNR.211, BNR.53
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5119/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/966-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ingvild Ørpen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - KNR.900865, GNR. 211, BNR.53
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5120/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:D11
Saksnr:   15/1068-1                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Buskerud fylkeskommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5122/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:D11
Saksnr:   15/1068-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad IL
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPILLEMIDLER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5123/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:250
Saksnr:   15/824-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Kommunalbanken AS
              Dok.beskr:    LÅNEDOKUMENTER - KOMMUNALBANKEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5125/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1069-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Einar Alexander Helsing
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EINAR ALEXANDER HELSING GNR. 223, BNR.57
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5126/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1070-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Selmer Eiendom AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GNR. 211, BNR.35 -SELMER EIENDOM AS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5130/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   15/331-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    MØTEINNKALLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5131/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:A22
Saksnr:   13/184-2                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    HENVISNINGSSKJEMA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5132/15                    Regdato:21.12.2015     Arkivkode:GNR 211/61
Saksnr:   14/1015-12               Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Andresen Arkitekter AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR.211/61 GNR.211, BNR.61
--------------------------------------------------------------------------